Zoek op trefwoord :
Persoonlijk

Paul Bordewijk werd geboren in 1943 in Den Haag.

Na zijn eindexamen gymnasium ging hij in Leiden natuur- en scheikunde studeren, resulterend in 1968 in zijn promotie op het proefschrift Dielectric behaviour and fluid structure of the mono-alcohols. Tot 1980 bleef hij als fysisch-chemicus aan de universiteit werken.

Van 1977-1993 was hij gemeenteraadslid in Leiden voor de PvdA, waarvan in de periode 1980-1991 wethouder van o.a. financiën. Na zijn wethouderschap legde hij zich toe op het schrijven over politiek en bestuur, onder meer in Binnenlands Bestuur, Intermediair, B & G, Hollands Maandblad, Socialisme & Democratie, Openbaar Bestuur en Overheidsmanagement. Hij is columnist van De Partijgenoot, het afdelingsblad van de PvdA in Leiden. Hij verzorgde de cursus Lokale en regionale politiek aan Campus Den Haag, de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden. Hij was voorzitter van de afdeling Holland Rijnland van Rover, de vereniging van reizigers met het openbaar vervoer.

 

 

Verder publiceerde hij:

 • Het nut van wethouders, Samsom, 1991.
 • Leiden Leed Geleden - De financiële verhouding tussen gemeenten en Rijk, toegespitst op een gewezen artikel 12-gemeente, Eburon, 1992 (met H.L. Klaassen, C.J. Dekker en P.G. Lugtenburg).
 • Gemeentefinanciën, Wiardi Beckman Stichting/Centrum voor Lokaal Bestuur, 1995.
 • Markt, markt en nog eens markt - Een progressief van de oude stempel over de PvdA in de jaren negentig, Jan van Arkel, 1996.
 • De kaart van Nederland en de financiële verhouding, VUGA, 1996.
 • Wij laten ons niet kennen - Een onderzoek naar het gebruik van kengetallen bij negen grotere gemeenten, Uitgeverij VNG, 2000 (met H.L. Klaassen).
 • Inkomsten, financieel beleid en beheer, in Handboek Lokaal bestuur, Samsom, losbladige uitgave, 2000.
 • Goud in de grond - De geschiedenis van draadomroep en kabeltelevisie toegespitst op Stadskabel Leiden, Primavera pers, Leiden 2004.
 • Bezwaren tegen het beroep - Veertig jaar Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften in Leiden, Leiden 2007.
 • Tussen Wonen en Zorg - 45 jaar Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra in Leiden, Libertas Leiden 2007.
 • Rijdende treinen en gepasseerde stations - Over Srebrenica, de kredietcrisis en andere beleidsfiasco\'s (met Jouke de Vries), Van Gennep, 2009.
 • Begroten met beleid - Pleidooi voor planning en control op maat bij de gemeenten (met Henk Klaassen), Sdu uitgevers, 2011.