Zoek op trefwoord :
B&G

 • 17-07-2017 Inconsistente aanbevelingen inzake het gemeentefonds
 • 28-06-2016 Sociale diensten overbodig door basisinkomen?
 • 09-03-2016 Van neoliberalisme naar economisme
 • 02-07-2015 De gemeentefondssystematiek kan nog jaren mee
 • 14-04-2015 Moeten gemeenten meer belasting gaan heffen?
 • 14-01-2015 2015: de participatiesamenleving krijgt vorm
 • 08-11-2014 Toezicht faalt bij ontwortelde organisaties
 • 09-09-2014 Aanpassingen BBV op til
 • 16-05-2014 De decentralisaties: politisering of niet?
 • 11-01-2014 Nederland transparant en excellent
 • 03-05-2013 De schade verdelen
 • 15-03-2013 Maten voor gemeenten: de maat is vol
 • 08-01-2013 2013: Het jaar van Europa
 • 03-11-2012 De Rekenkamer het kind van de rekening?
 • 14-07-2012 Verzin een list bij de verevening
 • 27-06-2012 Subsidies voor het openbaar vervoer
 • 12-01-2012 Een nieuw jaar in een AAA-land
 • 07-11-2011 In afwachting van de grote klap
 • 07-08-2011 De erfenis van de RGF
 • 12-03-2011 Europa kent geen artikel 12
 • 07-01-2011 Vrijheid en verantwoordelijkheid
 • 11-10-2010 Zorguitgaven koekoeksei in het nest van de collectieve sector
 • 31-07-2010 De fascinatie voor Wibaut
 • 30-12-2009 Gekker moet het niet worden
 • 29-11-2009 Pas op voor de TReM
 • 27-10-2009 Het falen van het Centraal Planbureau
 • 26-09-2009 Het financiële toekomstperspectief voor de gemeenten
 • 24-12-2008 Hoe transparant wordt 2009?
 • 28-10-2008 Geen hervormingen maar stabiliteit
 • 15-06-2008 De vervoersautoriteiten: een oefening in subsidiariteit
 • 21-04-2008 Lessen uit het onderwijs
 • 27-03-2008 De financiële functie in de beheersingsstaat (2)
 • 01-03-2008 De financiële functie in de beheersingsstaat (1)
 • 24-12-2007 Het jaar 2008: de handen uit de mouwen
 • 02-12-2007 Geld maakt niet gelukkig
 • 02-12-2007 Het tweede lustrum van de Fvw
 • 27-10-2007 Tien jaar nieuwe Financiële verhoudingswet
 • 27-10-2007 Geen feestbegroting
 • 26-08-2007 Niet de gemeente is de eerste overheid, maar het rijk
 • 27-06-2007 De mythe van de waterketen
 • 28-04-2007 Europees CO2 beleid negeert interne markt
 • 23-12-2006 Nederland in 2007: een land dat de kluts kwijt is
 • 06-12-2006 Randstadbestuur of rampbestuur
 • 05-11-2006 Werkt Nederland of is het alleen zijn uitkering kwijt?
 • 26-09-2006 Bonnen en gebuurten: eeuwenoude vormen van binnenstedelijke decentralisatie
 • 30-08-2006 Het Grote-stedenbeleid en het zwaan-kleef-aan effect
 • 28-06-2006 Subsidies in viervoud
 • 07-05-2006 Nieuw financieringssysteem voor zorggebouwen creëert dure risico's
 • 01-03-2006 De voorkeursvolgorde onder vuur
 • 04-02-2006 Gemeenschappelijke regelingen zijn vooral een financieel probleem
 • 20-12-2005 Bestuurlijke drukte in 2006
 • 20-12-2005 Lokale zeggenschap vraagt lokale democratie, niet andersom
 • 28-10-2005 Een begroting gedomineerd door de gemeenteraadsverkiezingen
 • 30-09-2005 De Leidse Schouwburg: drie eeuwen subsidiegeschiedenis
 • 24-08-2005 Het regionaal bestuur: nieuwe ronde, nieuwe kansen?
 • 20-06-2005 De paarse krokodil
 • 02-01-2005 2005: een opwindend jaar
 • 29-10-2004 De nietmachine regeert
 • 29-10-2004 Perikelen rond afschaffing OZB
 • 04-08-2004 De gemeentelijke bemoeienis met omroepnetwerken
 • 01-02-2004 Een nieuw toetsingskader voor specifieke uitkeringen
 • 14-12-2003 Wat staat ons in 2004 te wachten?
 • 23-11-2003 Activiteitenbegroting stadsregio Rotterdam beantwoordt vierde W-vraag
 • 25-10-2003 Komt artikel 12 weer in de mode? Over de miljoenennota 2004
 • 25-09-2003 Non-rivaliteit als argument voor bekostiging door de overheid
 • 23-02-2003 Raad en college besturen dezelfde stad (artikel)
 • 04-02-2003 Accountants vervreemden zich van maatschappij (artikel)
 • 29-10-2002 Nieuw kabinetsbeleid betekent voor gemeenten vooral meer onzekerheid
 • 25-09-2002 Bij cofinanciering is de burger de dupe
 • 15-06-2002 Dualisme in het gemeentebestuur ... zal dat gaan werken? (artikel)
 • 26-04-2002 Het lokaal bestuur onder Paars (artikel)
 • 28-03-2002 Geef Stadsregio's uitkering uit gemeente- en provinciefonds! (artikel)
 • 26-01-2002 ICT leidt niet bestuurlijke revolutie
 • 22-12-2001 Dualisme: een fantastisch spel?
 • 23-11-2001 Begrotingsscan Winterswijk en Rheden verstevigt positie afdeling Financiën
 • 20-10-2001 Getrapte financiële verhouding werkt in Amsterdam
 • 23-09-2001 Prestatiemeting stuit op heterogeniteit overheidsproductie
 • 13-08-2001 Samenwerking tussen corporaties en beleggers niet zonder problemen
 • 28-02-2001 Boekhoudkundig fundamentalisme bedreigt beleidsrelevantie jaarresultaat (artikel)
 • 31-01-2001 Afrekenen met de productbegroting (artikel)
 • 31-12-2000 De financiële functie volgens de Gemeentewet 2001 (artikel)
 • 31-10-1999 Van Dijk ontloopt verantwoordelijkheid in Ceteco-affaire
 • 30-06-1999 Schaaleffecten in de inkomsten en uitgaven van gemeenten (artikel)
 • 31-03-1999 Motieven voor cultuurbeleid

  84 publicaties gevonden.