Zoek op trefwoord :
Van Dijk wil dubbele bonus
Verschenen: 09-04-2009

In het Leidsch Dagblad van 31 maart 2009 reageert gedeputeerde Asje van Dijk op mijn kritiek op de aanpak van de RijnGouwelijn West . Het is de eerste maal dat er van de kant van de provincie serieus wordt ingegaan op de kritiek van Rover en andere organisaties op de RGL. Dat is in ieder geval vooruitgang.
Wat de inhoud van Van Dijks reactie betreft: hij verwijt mij dat ik geen rekening houd met de trambonus, de ervaring dat elk railproject leidt tot een reizigersgroei met 15 tot 20%. Daarvoor is dan natuurlijk wel nodig dat die railverbinding sneller is dan de bestaande busverbinding. Dat gaat voor de verbinding Leiden-Noordwijk niet op: een bus via Rijnsburg is sneller dan een tram via Katwijk.
Van Dijk suggereert dat in het onderzoek waartoe de provincie opdracht heeft gegeven de railbonus niet is meegenomen. Dat zou wel heel dom van de provincie zijn. Ik heb echter een geruststellende mededeling voor Van Dijk: die railbonus is wel degelijk meegenomen, namelijk in de zg. weerstandsfactoren voor verschillende vervoerswijzen. In het ‘Achtergrondrapport Vervoerwaarde Exploitatie RijnGouwelijn-West’ dat het onderzoeksbureau Royal Haskoning op 8 februari 2008 aan de provincie heeft uitgebracht, staat letterlijk op p. 27: ‘Dit betekent dat met de aanpassing van de weerstandsfactoren de railbonus al verwerkt is in de modelresultaten’. Wanneer Van Dijk dus claimt dat er nog een railbonus bovenop komt, wil hij een dubbele bonus, en die wordt ook bankiers niet gegund.
Rover Holland Rijnland is niet bij voorbaat tegen trams. Maar wij vragen wel dat als er een hoop geld wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer, de reiziger daar voordeel van heeft en niet uiteindelijk slechter af is. Daarom zou Van Dijk niet vast moeten houden aan keuzes die meer dan tien jaar geleden gemaakt zijn door een verre ambtsvoorganger van hem, bij hele andere planologische verwachtingen, maar opdracht moeten geven om met hetzelfde model alle denkbare varianten voor de verbinding Leiden-Katwijk door te rekenen. Dus met en zonder tak naar Noordwijk, met en zonder RGL-Oost, rechtstreeks en over het Leeuwenhoekterrein, met bussen en met trams, en al dan niet met een doorkoppeling naar Zoetermeer en aansluiting op RandstadRail.
Wanneer Van Dijk daartoe bereid is, en het resultaat ook wil honoreren, nodigen wij hem uit erelid van Rover te worden.

In verkorte vorm afgedrukt in Leidsch Dagblad 7 april 2009.