Zoek op trefwoord :
Gemeentefinanciën

 • 29-04-2021 De burgemeester: scheidsrechter en midvoor tegelijk
 • 20-12-2019 Komt de behoedzaamheidsreserve terug?
 • 14-08-2019 Handen af van het Gemeentefonds
 • 23-04-2019 De paradox van de weringsheffing
 • 16-04-2018 De rechtstreeks gekozen burgemeester en het financieel beheer
 • 08-12-2017 Verevening gemeentefinanciën kan helpen tegen terrorisme
 • 28-09-2017 Wat er mis ging bij de decentralisaties
 • 17-07-2017 Inconsistente aanbevelingen inzake het gemeentefonds
 • 10-02-2017 Decentralisaties hebben lokale democratie niet versterkt
 • 10-12-2016 Zwitsers of zwetsers
 • 28-06-2016 Sociale diensten overbodig door basisinkomen?
 • 02-04-2016 Effecten decentralisaties - Wat willen we weten?
 • 09-03-2016 Van neoliberalisme naar economisme
 • 06-12-2015 Accountantscontrole past niet binnen programmabegroting
 • 12-09-2015 De gemeente moet zich aan de wet houden
 • 06-08-2015 Saneer de Europese specifieke uitkeringen
 • 02-07-2015 De gemeentefondssystematiek kan nog jaren mee
 • 21-06-2015 Bespaar ons de ingezetenenheffing
 • 02-06-2015 Hogere gemeentelijke belastingen?
 • 14-04-2015 Moeten gemeenten meer belasting gaan heffen?
 • 06-04-2015 Accountants
 • 09-09-2014 Aanpassingen BBV op til
 • 16-05-2014 De decentralisaties: politisering of niet?
 • 08-02-2014 Slotwijziging en decharge
 • 11-12-2013 Gemeenten en de EMU-normen
 • 09-11-2013 Modernisering Comptabiliteitswet
 • 28-06-2013 Van projectontwikkelaar naar zorgkantoor
 • 15-06-2013 Nogmaals: PPS en de EMU criteria
 • 03-05-2013 De schade verdelen
 • 15-03-2013 Maten voor gemeenten: de maat is vol
 • 10-02-2013 Met PPS omzeil je de EMU criteria
 • 03-11-2012 De Rekenkamer het kind van de rekening?
 • 14-07-2012 Verzin een list bij de verevening
 • 06-03-2012 Het BBV in de praktijk
 • 07-11-2011 In afwachting van de grote klap
 • 07-11-2011 Begroten met beleid
 • 07-08-2011 De erfenis van de RGF
 • 19-06-2011 Wetsovertreder Donner
 • 12-03-2011 Europa kent geen artikel 12
 • 25-10-2010 Informatie voor allen!
 • 11-10-2010 Zorguitgaven koekoeksei in het nest van de collectieve sector
 • 31-07-2010 De fascinatie voor Wibaut
 • 29-11-2009 Pas op voor de TReM
 • 26-09-2009 Het financiële toekomstperspectief voor de gemeenten
 • 20-06-2009 Beleidsevaluatie moet acyclisch
 • 22-05-2009 Stemmen of onderhandelen
 • 17-03-2009 Doelmatigheidsonderzoek niet effectief
 • 28-10-2008 Geen hervormingen maar stabiliteit
 • 28-10-2008 BBV is onwettig
 • 15-06-2008 Verdeling WWB-geld nog steeds onbevredigend
 • 15-06-2008 De moraaltheologie van het gemeentefonds
 • 01-03-2008 De nepchampagne van Wouter Bos
 • 02-12-2007 Het tweede lustrum van de Fvw
 • 27-10-2007 Tien jaar nieuwe Financiële verhoudingswet
 • 27-10-2007 Geen feestbegroting
 • 26-08-2007 Niet de gemeente is de eerste overheid, maar het rijk
 • 31-07-2007 Het grotestedenbeleid (1)
 • 31-07-2007 Het grotestedenbeleid (2)
 • 15-02-2007 Het derde aspiratieniveau, of het vierde?
 • 13-09-2006 Een streep door de rekening
 • 30-08-2006 Het Grote-stedenbeleid en het zwaan-kleef-aan effect
 • 28-06-2006 Subsidies in viervoud
 • 14-05-2006 Aardappel anders
 • 12-05-2006 Groot is duur
 • 01-03-2006 De voorkeursvolgorde onder vuur
 • 20-02-2006 Zeperd voor Zalm
 • 04-02-2006 Gemeenschappelijke regelingen zijn vooral een financieel probleem
 • 09-12-2005 Is coulance onrechtmatig?
 • 30-09-2005 Matennaaiers
 • 07-08-2005 Verdwaald in de eigen regels
 • 07-08-2005 Nieuw plausibiliteitsonderzoek gewenst naar herverdeeleffecten WWB
 • 25-06-2005 Wat komt er na NPM?
 • 11-03-2005 Thom de Graaf ondermijnt budgetrecht gemeenteraad
 • 19-01-2005 De twee Harries
 • 29-09-2004 BZK lijdt aan cognitieve dissonantie
 • 17-03-2004 Rechtstreeks gekozen burgemeester holt budgetrecht raad uit
 • 19-02-2004 Bezuinigen anders dan in de jaren tachtig
 • 01-02-2004 Een nieuw toetsingskader voor specifieke uitkeringen
 • 25-01-2004 Europese subsidies zijn ondingen
 • 23-11-2003 Activiteitenbegroting stadsregio Rotterdam beantwoordt vierde W-vraag
 • 26-10-2003 VBTB’ers uitgeteld
 • 25-10-2003 Komt artikel 12 weer in de mode? Over de miljoenennota 2004
 • 25-10-2003 Nieuwe bijstandswet brengt gemeenten in problemen
 • 25-09-2003 Non-rivaliteit als argument voor bekostiging door de overheid
 • 21-09-2003 Duaal bezuinigen
 • 20-06-2003 Maximering tariefstijging OZB heeft ongewenste consequenties
 • 21-05-2003 Prestatie-afspraken zijn vodje papier
 • 19-04-2003 Gemeenten moeten weer een verificatiebureau krijgen
 • 23-02-2003 Raad en college besturen dezelfde stad (artikel)
 • 16-02-2003 Volledige budgettering bijstand vereist omvangrijk gemeentelijk belastingge-bied
 • 04-02-2003 Accountants vervreemden zich van maatschappij (artikel)
 • 24-01-2003 Utrechtse wethouder moet niet zeuren
 • 10-12-2002 De politie is geen schoonmaakbedrijf
 • 29-10-2002 Nieuw kabinetsbeleid betekent voor gemeenten vooral meer onzekerheid
 • 25-09-2002 Bij cofinanciering is de burger de dupe
 • 20-09-2002 Nieuwe aanslagen op het openbaar bestuur
 • 04-08-2002 Programmabegroting heeft niets met dualisering te maken
 • 22-05-2002 Te veel ambities, te weinig evenwicht, over het Leidse collegeprogramma
 • 26-04-2002 Het lokaal bestuur onder Paars (artikel)
 • 28-03-2002 Geef Stadsregio's uitkering uit gemeente- en provinciefonds! (artikel)
 • 11-03-2002 Bij StimulanSZ-productbegroting dekt vlag de lading niet
 • 21-02-2002 Als het niet kan zoals het moet
 • 31-01-2002 Dr. Londo en Dr. Plavat
 • 15-12-2001 De OZB moet blijven
 • 23-11-2001 Begrotingsscan Winterswijk en Rheden verstevigt positie afdeling Financiën
 • 20-10-2001 Getrapte financiële verhouding werkt in Amsterdam
 • 23-09-2001 Prestatiemeting stuit op heterogeniteit overheidsproductie
 • 31-05-2001 Objectiveren bijstandsbudget nog niet af (artikel)
 • 28-02-2001 Boekhoudkundig fundamentalisme bedreigt beleidsrelevantie jaarresultaat (artikel)
 • 31-01-2001 Afrekenen met de productbegroting (artikel)
 • 31-12-2000 De financiële functie volgens de Gemeentewet 2001 (artikel)
 • 16-11-2000 Vuil spel
 • 27-10-2000 OZB aantrekkelijke belasting in globaliserende economie
 • 01-09-2000 Kabinet en Tweede Kamer willen te veel zelf sturen
 • 11-08-2000 Bestuursakkoord nieuwe stijl is centralisme nieuwe stijl
 • 23-06-2000 Amsterdam hoe dan ook goedkoopste stad
 • 12-05-2000 Rijksafvalstoffenheffing drijft woonlasten omhoog
 • 09-03-2000 Grote-leugenbeleid
 • 03-03-2000 De OZB moet blijven
 • 30-11-1999 Afvalpiraten
 • 30-06-1999 Schaaleffecten in de inkomsten en uitgaven van gemeenten (artikel)
 • 31-03-1999 Motieven voor cultuurbeleid

  122 publicaties gevonden.