Zoek op trefwoord :
Waarom geen moratorium op automatisering?
Verschenen in 'Binnenlands Bestuur' - 18-02-2000

En Paul, hoe is het met je computer? Die vraag heb ik menigmaal te horen gekregen n.a.v. mijn column van 11 december 1998, waarin ik de ervaringen met mijn nieuwe Compaq Presario beschreef. Ze maken daar reclame voor alsof bij die apparaten het openmaken van de doos het grootste probleem is, maar dat is dan ook reclame.

Nu had ik de fout gemaakt mijn computer aan te schaffen bij een groot Rotterdams bedrijf dat regelmatig in de landelijke media adverteert, maar dat geen ondersteuning biedt in Leiden. De naam van het bedrijf kan hier achterwege blijven, maar dat je er erg correct werd behandeld, kan ik niet zeggen. Al te graag zeiden ze dat het aan het aan de software of de verbindingen moest liggen, want dan waren zij ervan af.

Helemaal ongelijk bleken ze daar echter ook weer niet in te hebben. Toen het modem het steeds vaker af liet weten, heb ik voor de tweede maal een computerondersteuner uit mijn eigen woonplaats heb ingeschakeld. Die maakte het mogelijk om voor e-mail en Internet het ISDN-modem te gebruiken, maar wel door een andere provider te kiezen, zodat ik ook mijn e-mail adres moest wijzigen en nieuwe visitekaartjes moest laten drukken. Wilt u mij mailen: pbordewijk@cistron.nl.

Girotel per ISDN was echter ook voor mijn ondersteuner te hoog gegrepen. Dus moest ook het analoge modem operationeel zijn. Dat is gelukt door het modem van Compaq te vervangen door een ander, dat wel bestand bleek tegen de statische spanning die waarschijnlijk op mijn telefoonlijn staat.

Raadsels blijven er bestaan rond de DVD speler. Het is intussen gelukt om een aantal digitale videodiscs af te spelen, maar juist bij de eerste DVD die we hadden aangeschaft gaat het mis, hoewel die wel kan worden afgespeeld op andere apparatuur. Maar je moet als computergebruiker je plaats weten: wie het onderste uit de computer wil hebben, krijgt het lid op de neus.

De les is dat je altijd je computer moet aanschaffen bij een bedrijf dat ook bij jou thuis service verleent. Maar ik hoop dat het moment waarop ik medelijdend wordt aangekeken omdat ik nog geen Linux heb, en geen computer heb waar alle Linux toepassingen op gedraaid kunnen worden, nog ver weg is.

Voordelen

Wat heeft heb ik nu teruggekregen voor al het geld en zweet dat mijn nieuwe opstelling mij gekost heeft? Zeker geen vooruitgang op alle fronten. Tien jaar geleden had ik een auto die pas startte na een minuut of wat gepruttel, nu een die direct aanslaat. Bij de computers is het net omgekeerd. Het is ook opvallend hoe vaak Windows programma’s vastlopen. Daar had ik bij DOS nooit last van. Er schijnt ook een club te bestaan van weduwen wier man een hartstilstand heeft gekregen bij het vastlopen van de computer: Widows 98.

Wel kan ik nu gebruik maken van alle faciliteiten van Microsoft Office. Dat is een zegen wanneer je tabellen of grafieken uit het spreadsheet programma wilt overnemen in een tekst, want daarbij functioneerde de combinatie van Wordperfect en Lotus uiterst gebrekkig.

Maar aan Word zelf ben ik nog steeds niet goed gewend, door de manier waarop het programma met je tracht mee te denken, maar daarbij steeds tot verkeerde interpretaties komt. Mij computer begrijpt mij niet! Wanneer je een aantal malen een alinea met inspringen bent begonnen, staat Word geen alinea’s die niet inspringen meer toe. Ik heb wel uitgevonden hoe je het programma kunt laten accepteren dat je IJsland met twee hoofdletters schrijft, maar niet dat je eigennamen midden in een zin met een hoofdletter wilt laten beginnen.

En bij de vele mogelijkheden die Excel biedt, is het toch jammer dat het programma niet in staat is om te rekenen met tijdstippen voor 1 januari 1900. Bij historisch onderzoek is dat lastig. En het converteren van interactieve macro’s van Lotus naar Excel heb ik maar opgegeven.

De voordelen zitten natuurlijk vooral in het gebruik van e-mail en Internet. Waar het gaat om het aanleveren van manuscripten is dat voordeel betrekkelijk, omdat dat per bulletin board even goed kon. Wel heeft e-mail het voordeel, dat veel meer mensen op die manier bereikbaar zijn. Het is zo veel makkelijker anderen even een kopie te sturen van wat je geschreven hebt. Ben je er eenmaal aan gewend, dan wordt het ook de gewoonste zaak van de wereld mensen om hun e-mail adres te vragen. Het is duidelijk dat wie dan moet toegeven nog geen e-mail adres te hebben, behoorlijk achter loopt.

Internet

Geheel nieuwe mogelijkheden opent Internet. Dat is een soort uitbreiding van het eerder geflopte Viditel, ooit ook door de VNG zonder succes gebruikt voor informatie aan de leden. Er zou eens moeten worden nagegaan wat nu maakt dat Internet het zoveel beter doet.

Een van de tegenstrijdigheden rond Internet is dat de meest succesvolle Internet-onderneming, amazon.com, zich bezig houdt met de verkoop van boeken in gedrukte vorm, zonder de teksten zelf via Internet toegankelijk te maken. Kennelijk lezen mensen nog steeds graag van papier, en zit het er voorlopig ook niet in dat we allemaal een printer met een bindertje in huis hebben om de aangeleverde tekst ter plaatse in boekvorm af te leveren.

Als vrij gevestigd publicist kun je een hoop voordeel hebben van Internet. Je kunt allerlei documenten raadplegen zonder tussenkomst van de diverse communicatie-afdelingen, en je hoeft je daarbij niet te rechtvaardigen dat je bepaalde stukken wilt hebben. Volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur zou dat toch niet nodig moeten zijn, maar het lijkt soms wel of voorlichters een groot stempel met GEHEIM op die wet hebben gezet.

Waar het vaak aan schort is de actualisering van web-sites. Het duurde meer dan een week voordat vorig jaar op de website van de PvdA bekend werd gemaakt wie er in het nieuwe partijbestuur waren gekozen, waarschijnlijk omdat degenen die de Web-site bijhielden het niet eens waren met de verkiezing van de voorzitter. En wie de web-site van het Ministerie van BZK raadpleegt om te weten hoeveel gemeenten Nederland op dit moment precies heeft, komt niet verder dan het aantal op 1-1-1998: 548. Graag zou ik ook mijn eigen columns kunnen teruglezen via de web-site van Binnenlands Bestuur, maar zoeken op ‘Bordewijk’ levert wel de inhoudsopgaven van de nummers waarin mijn column stond, maar de column zelf alleen wanneer ik mijzelf daarin heb aangesproken.

Intussen wordt men via het net ook met allerlei vormen van baldadigheid geconfronteerd. Je moet oppassen voor virussen, maar onlangs werd ik het slachtoffer van een fake-melding van een virus, een z.g. hoax, waarbij een ieder gevraagd wordt zoveel mogelijk relaties op het gevaar van het niet bestaande virus te wijzen, in de hoop op die manier zoveel e-mail verkeer te genereren dat daardoor de boel wordt plat gelegd.

Ook het gedoe rond de millennium bug heeft geleerd hoe moeilijk het is om computersystemen te beheersen. Niemand weet wanneer er een werkelijk fataal virus zal toeslaan. Toch richt de technologievrees die in de maatschappij heerst ten aanzien van genetische manipulatie en kernenergie, zich niet op Internet. Wanneer komt er een pleidooi voor een moratorium op automatisering?