Zoek op trefwoord :
WOB verzoek inzake verplaatsing busstation
Verschenen in 'Rover' - 20-10-2016

Verzoek inzake Wet Openbaarheid van bestuur
 
 Leiden, 14 oktober 2016
 
Geacht college,
In de informatieve bijeenkomst voor de leden van de raadscommissies Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid van gisteren, stelde de supervisor voor de ontwikkeling van het Stationsgebied, de heer Dijkstra, in antwoord op een vraag van het raadslid Bootsma, dat een gerenommeerd bureau, dat zich met het ontwerpen van busstations bezighoudt, een rapport heeft uitgebracht waaruit blijkt dat het voor Leiden benodigde busstation bij Leiden Centraal past op de locatie Terweepark.
Met een beroep op de wet Openbaarheid van Bestuur vragen wij dit rapport op.
Tien maanden geleden heeft de heer Bordewijk al een dergelijk verzoek gedaan naar aanleiding van de brief van wethouder Strijk van 26 oktober 2015 aan de gemeenteraadscommissie Leefbaarheid en bereikbaarheid, waarin hij schrijft dat er een verkennend onderzoek heeft plaats gevonden naar de inpassing van een busterminal aan de ‘Bio Science Parkzijde’ van het station. Op grond van dit onderzoek heeft uw college geconcludeerd dat een busterminal hier inpasbaar en bereikbaar is.
Hij heeft toen na een rappel een rapport van Goudappel en Coffeng ontvangen met een studie naar het aantal benodigde halten en daarnaast een ambtelijk opgestelde footprint, waarin is getracht dit op de beschikbare locatie in te tekenen. Wij hebben op de tekortkomingen gewezen in de bijlage bij onze notitie Bouwstenen voor een Leidse Ov-visie van februari van dit jaar. Op deze bijlage is tot op heden geen inhoudelijke reactie gevolgd.
Wij zijn verheugd dat er nu kennelijk een rapport is waarin de studie van Goudappel en Coffeng is vertaald naar de beschikbare locatie. Mocht dat echter toch nog niet het geval zijn, dan verzoeken wij dat alsnog te laten maken, waarbij ook onze kritiek kan worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,
 
Hans van Dam
voorzitter Rover Holland Rijnland
Leliestraat 57   2313BE  Leiden
0715125853 of 0650246893
hollandrijnland@rover.nl