Zoek op trefwoord :
Aanbesteding Alphen - Gouda
Verschenen in 'Rover' - 06-04-2014

Persbericht

Rover Holland Rijnland is zeer tevreden over de uitkomst van de aanbesteding van de trein Alphen-Gouda. Een kwartierdienst op dit traject overdag en een toilet in de trein, betekent een wezenlijke verbetering van de reismogelijkheden in onze regio.

Wij zijn nog wel benieuwd wat dit betekent voor het traject Leiden-Alphen, waar nu in de brede spits een kwartierdienst gereden wordt. De vervoersrelatie van Alphen met Leiden is veel intensiever dan die met Gouda. Al tijdens de besprekingen over het Programma van Eisen hebben de consumentenorganisaties geconstateerd dat er tussen 2016 en 2018 gaten in de verbinding Leiden-Gouda ontstaan, die oplosbaar zijn als moet er ook op het traject Leiden-Alphen gedurende de hele dag een kwartierdienst komt. Pas in 2018 is het mogelijk tussen Alphen en Utrecht een kwartierdienst te rijden. Waarom gedurende die twee jaar niet eens per half uur een doorgaande trein Leiden-Gouda, net als nu in de brede spits?