Zoek op trefwoord :
Brief inzake de frequentie van de stadsbussen bij opbreken Breestraat
Verschenen in 'Rover' - 06-02-2014

Rover afd. Holland Rijnland

 

                                                                                  Aan het college van B&W van Leiden

                                                                                  i.a.a de Gemeenteraad

 

 

L.S.,

Onlangs vertelde Arriva de reizigersorganisaties wat hun plannen zijn voor de omleiding van de bussen in de periode dat de Breestraat is opgebroken vanwege de herinrichting.

Wij accepteren dat daardoor bussen moeten worden omgeleid en dat dat ongemak met zich meebrengt voor de reiziger, die niet altijd meer zal kunnen in- en uitstappen waar hij dat gewend is. Wij zijn echter onaangenaam verrast dat er bij de stadslijnen daarbovenop ook een verlaging van de frequentie optreedt. Dat betekent tevens dat sommige aansluitingen, bij voorbeeld bij Station Lammenschans, verslechteren. Tot nu toe was ons dat niet meegedeeld.

Arriva beroept zich hierbij erop dat Leiden weigert de bedrijfsschade die het gevolg is van de opbreking van de Breestraat als onderdeel van de projectkosten te vergoeden, zodat die kosten nu worden afgewenteld op de reiziger in de vorm van een verdere verlaging van het serviceniveau.

Wij doen daarom een beroep op u alsnog zich bereid te tonen Arriva in staat te stellen de bestaande frequenties te handhaven. De herinrichting van de Breestraat is er niet er wille van het openbaar vervoer maar van de winkelfunctie, waarbij de vervoerssector zich bereid toont mee te werken. Dan is het ook redelijk van de gemeente te verwachten dat die zich in ieder geval verantwoordelijk acht dat de frequenties van de bestaande buslijnen gehandhaafd blijven.

Met vriendelijke groet,

Hans van Dam                                                       Paul Bordewijk

Secretaris                                                                voorzitter