Zoek op trefwoord :
Brief vijf leden Oud Leiden iz bussen Breestraat
Verschenen in 'Rover' - 29-01-2014

                                                                                               Aan het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden

                                                                                               Postbus 917

                                                                                               2300 AX Leiden

 

                                                                                               Leiden, 22 januari 2014 

 

Geacht bestuur, 

Het ligt voor de hand dat alle leden van de HVOL het eens zijn met de doelstelling van de vereniging. Kort samengevat gaat het om de bevordering van de kennis van de geschiedenis van Leiden en omstreken en de bescherming van het culturele erfgoed.  

Dat betekent niet dat er bij voorbaat van mag worden uitgegaan dat de leden in alle opzichten hetzelfde denken over de betekenis van die doelstelling voor de praktijk. Zo kan er verschillend worden gedacht over plannen van het stadsbestuur van Leiden die een raakvlak hebben met het historische stadsbeeld. Een voorbeeld van zo'n discussiepunt is de toekomst van de Breestraat in relatie tot de plaats van het openbaar vervoer in de binnenstad. 

Op donderdagavond 16 januari heeft een vertegenwoordiger van de HVOL het woord gevoerd tijdens een vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over het Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsverbetering Breestraat. Hij zei daar onder andere dat de lange-termijndoelstelling zou moeten zijn dat alle bussen uit de Breestraat verdwijnen, behalve wat kleinere voor echt lokaal transport. Hij voegde daaraan toe dat dit niet betekent dat alle bussen voortaan samen met het autoverkeer over de Hooigracht moeten rijden. Bruikbare alternatieven voor het busvervoer noemde hij echter niet. 

De sterke nadruk die namens de HVOL gelegd werd op de verblijfsfunctie van de Breestraat is uit historisch oogpunt nogal merkwaardig. De Breestraat heeft van oudsher juist altijd een belangrijke verkeersfunctie gehad. In feite erkende de woordvoerder dat ook: hij sprak waardering uit voor de visuele aansluiting van de Breestraat bij de Hogewoerd, die hij aanduidde als de historische weg van en naar Utrecht.

 Al meer dan een eeuw is de Breestraat een onmisbare schakel in het openbaar-vervoernetwerk in Leiden en omgeving. Het wegjagen van de bussen uit de Breestraat zonder een goed alternatief te bieden zou heel schadelijk zijn voor de stad.

 Het is ieders goed recht om een persoonlijk standpunt over een onderwerp als dit uit te dragen. Als leden van de HVOL hebben wij er echter bezwaar tegen als dat gebeurt namens de HVOL zonder dat het standpunt onmiskenbaar voortvloeit uit de doelstellingen van de vereniging en zonder dat de leden zich daarover hebben uitgesproken.

Wij verzoeken u om hiermee in het vervolg rekening te houden. 

Met vriendelijke groet,

 Laurens Beijen                                                                          Anneke Boot

Cobi Bordewijk                                                                          Hans van Dam

Kees Walle