Zoek op trefwoord :
Nederland transparant en excellent
Verschenen in 'B&G' - 11-01-2014

Januari

In een interview met De Telegraaf kondigt minister Opstelten nieuwe privacy wetgeving aan.Opstelten klaagt dat door alle publiciteit over de afluisterpraktijken van de NSA criminelen zich steeds vaker bewust zijn van het risico dat hun telefoon wordt afgeluisterd en hun e-mail wordt gelezen, en dat zij daarom hun gesprekken thuis of op kantoor voeren. Daarmee wordt de communicatie tussen criminelen voor de politie onvoldoende transparant. Bovendien valt bij het meeluisteren door de politie om de haverklap de stroom uit.

Opstelten is van mening dat dit tot grote veiligheidsrisico’s voor de burger leidt, en de overheid kan daarin niet berusten. ‘Als het om meeluisteren door de politie gaat voert Nederland de goede lijstjes aan, en dat moet zo blijven’.  Daarom kondigt de minister de nieuwe wet Privacy en transparantie aan, waarbij de privacy voorop staat, maar de politie wel meer mogelijkheden krijgt gesprekken binnenshuis af te luisteren. ‘Het spreekt vanzelf dat onze dienders daar behoedzaam mee om zullen gaan. Dat is de Nederlandse politie wel toevertrouwd.’

 

Februari

Acteur Harry Piekema kondigt aan dat hij aan het eind van het jaar zijn werk voor Albert Heijn zal beëindigen. Niet langer zal hij in reclamespots een filiaalchef spelen. Berichten dat Albert Heijn in gesprek is met de Franse president Hollande om hem op te volgen worden door de Franse ambassade met nadruk tegengesproken.     

 

Maart

De politie kondigt controles aan langs de fietspaden tussen Den Haag en Delft. Commissaris Grijpstra: ‘Nu de kentekenplaten van de auto’s worden gefotografeerd en treinreizigers met behulp van de OV-chipkaart in de gaten worden gehouden, zien we steeds meer criminelen zich verplaatsen met de fiets of de scooter. Om de burger te beschermen moeten we dus ook die verkeersstroom goed monitoren.’

 

April

De Universiteit van Maastricht wil meer gaan uitdragen dat de studenten daar excellent onderwijs genieten. Voorgeschreven gaat worden dat de studenten hun docenten aanspreken met ‘excellentie’. Op termijn zullen studenten ook elkaar zo moeten aanspreken, te beginnen met de studenten van de honours course.

 

Mei

Het kabinet heeft het wetsontwerp Privacy en transparantie voor advies naar de Raad van State gestuurd. Onderdeel van de wet wordt een regeling waarbij voor elk huis een transparantielabel wordt vastgesteld. Bij rood bevat het huis in het geheel geen microfoons en camera’s, bij groen zijn alle vertrekken van een camera en microfoon voorzien. Naarmate de tijd verstrijkt wordt een zwaarder transparantielabel vereist wil men zijn woning kunnen verkopen.

Namens de PvdA reageert Diederik Samsom enthousiast op de nieuwe wet. ‘We moeten niet vervallen in oude reflexen over privacy, maar vooral ons realiseren hoeveel werkgelegenheid de nieuwe wet zal opleveren.’ Samsom pleit voor een nationaal transparantie-akkoord, af te sluiten tussen Justitie, de AIVD, de woningcorporaties, de Vereniging Eigen Huis, de bouwbedrijven en het College Bescherming Persoonsgegevens. ‘Zo komt Nederland sterker uit de crisis.’  

 

Juni

Via de klokkenluiderssite Publeaks krijgt de Volkskrant informatie dat het Filmmuseum Eye een sponsorovereenkomst heeft gesloten met sigarettenfabrikant Philip Morris. Volgens deze overeenkomst zal het Eye ervoor zorgen dat in minstens de helft van de geprojecteerde films wordt gerookt. Dit leidt tot grote verontwaardiging, omdat zo indirect reclame wordt gemaakt voor het roken.

De directie van het Eye verklaart dat er vroeger in films nu eenmaal veel gerookt werd, en dat wanneer dat niet getoond mag worden veel films niet meer bereikbaar zouden zijn voor het publiek, waarmee een belangrijk cultuurgoed verloren zou gaan.

Dat is echter precies wat Clean Air Nederland eist. Roken wordt anders maatschappelijk aanvaardbaar gemaakt. En volgens Clean Air Nederland is het vertonen van films waarin gerookt ook in strijd met de wet, omdat zo de medewerkers gedwongen worden tot psychisch meeroken. 

Surinaamse en Antilliaanse organisaties eisen dat er dan ook geen films meer worden vertoond waar Zwarte Piet in voorkomt.

 

Juli

Voor het personeel van Fietspoint Oldenburger in het Leidse station is het afgelopen. De huurovereenkomst met NS is per 1 juli de huur opgezegd. De fietsenstalling gaat nu geëxploiteerd worden door re-integratiebedrijf Rataplan, zodat er mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt kunnen gaan werken. De ex-medewerkers van Oldenburger vragen zich af wanneer hun afstand tot de arbeidsmarkt groot genoeg zal zijn om bij Rataplan aan de slag te gaan.  

 

Augustus

Staatssecretaris Jetta Klijnsma kondigt een wet aan waarbij van gepensioneerden een tegenprestatie gaat worden gevraagd, in de vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk. ‘Wij zijn niet voor niets de Partij van de Arbeid, en dan kun je niet accepteren dat steeds grotere groepen ouderen die wel kunnen werken dat niet doen omdat ze liever hun stamboom uitzoeken, rondhangen op de golfbaan of reizen naar het buitenland maken die nog schadelijk zijn voor het milieu ook. Dat past ook niet in de participatiemaatschappij’.’

De pensioenfondsen gaan arbeidsconsulenten opleiden die bij de mensen aan de keukentafel komen en bespreken welke bijdrage aan de maatschappij een ieder kan leveren. Wie geen keukentafel heeft, krijgt er door het pensioenfonds een thuis bezorgd, waarbij de kosten op het pensioen in mindering worden gebracht.   

 

September

NRC Handelsblad is op het spoor gekomen van de Derrick fanclub. Dit zijn voornamelijk ouderen die, nu Derrick  niet meer wordt uitgezonden door Omroep Max omdat hoofdrolspeler Horst Tappert fout was in de oorlog, onderling afleveringen van Derrick uitwisselen en kopiëren. Justitie gaat na of dit strafbaar is.

Advocaat Herman Lohnstein wil daar niet op wachten. Namens Federatief Joods Nederland gaat hij een kort geding voeren aan om er een eind aan te maken. ‘Het is niet passend dat mensen plezier beleven aan het kijken naar een oorlogsmisdadiger die zich voordoet als een sympathieke detective.’ Hij eist niet alleen een verbod op het kijken naar Derrick, maar ook de vernietiging van alle videobanden en DVD’s die er van Derrick in omloop zijn.

 

Oktober

Machinisten bij de NS klagen over een toenemende bemoeienis van hun werkgever.  ‘Sinds de verliezen die de NS heeft geleden op de Fyra, staat de NS onder een toenemende druk om winst te maken, en daarbij zijn oren te laten hangen naar de wensen van de reizigers. Daardoor moeten wij steeds vaker rijden op populaire routes in de Randstad, terwijl landschappelijk veel waardevollere tracé’s verwaarloosd worden. Als professionals eisen wij daarom het recht zelf te bepalen waar de treinen rijden, los van commerciële overwegingen.’

Volgens NS zijn de klachten zwaar overdreven: ‘Bij NS komt de zorg voor het personeel op de eerste plaats. En dat wij onze oren laten hangen naar de wensen van de reizigers, daar denken ze bij Rover heel anders over.’

 

November

Op verzoek van de Egyptische regering stuurt Nederland troepen naar Alexandrië, om daar te helpen de bibliotheek te beschermen tegen Islamitische terroristen. Minister Hennis-Plasschaert wijst erop, dat de bibliotheek een grote collectie boeken omvat die verkregen is van ons Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. ‘De gedachte dat dit unieke cultuurgoed verloren zou gaan is onverdraaglijk voor de Nederlandse regering’. Desnoods zal Nederland F16’s naar Alexandrië sturen om onze troepen te ondersteunen en te laten zien dat Nederland kan opereren in het hoogste geweldsspectrum. ‘Helaas kunnen we nog niet over de JSF beschikken’.

 

December

Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie pleit ervoor dat er bij iedereen in Nederland onderhuids een chip wordt geïmplementeerd, waarmee via een GPS signaal op elk moment kan worden nagegaan waar hij zich bevindt. ‘We experimenteren nu een half jaar met controles langs veel gebruikte fietsroutes, maar dat is zeer arbeidsintensief, en Nederland wordt daar niet veiliger van. Willen we de Nederlandse burger zijn veiligheid kunnen garanderen, dan moet de burger ook bereid zijn ons te laten volgen waar hij zich ophoudt. Een locatiechip is daarvoor de aangewezen methode.’

Bouman verwerpt het bezwaar dat dit de privacy van mensen zou aantasten. ‘Privacy? Dat bestaat toch al lang niet meer?’ Bovendien zal de politie zijn uiterste best doen om te voorkomen dat de gegevens in handen van de NSA komen.

Opstelten en Teeven laten weten het plan van Bouman in principe te steunen. Zij zijn bereid als eersten de implantatie van een chip te ondergaan.

 

In B&G januari/februari 2014