Zoek op trefwoord :
Brief Teylingen iz HOV
Verschenen in 'Rover' - 21-11-2013

De Gemeenteraad van Teylingen

Leiden, 20 november 2013

Betreft: R-net en de gemeente Teylingen

De provincie Zuid-Holland werkt aan de tot standkoming van R net in Zuid-Holland. Voor

Teylingen is daarbij van belang de uitwerking op de corridors Noordwijk – Sassenheim en

Sassenheim – Lisse.

De snelste manier om met het OV van Voorhout naar Schiphol te reizen is nu nog met bus 361

naar station Sassenheim en vandaar met de trein naar Schiphol. Vanaf 15 december verschuift

Arriva echter de rittijden met een kwartier, waardoor er alleen in de spits nog een aansluitende

overstap mogelijk is. Naar onze mening is het beter lijn 361 bij Sassenheim te splitsen , zodat de

verbinding Voorhout – Sassenheim kan blijven aansluiten bij de trein Sassenheim – Schiphol. Dit

zou dan een normale halfuurdienst moeten worden, waarvoor het gewone streekbustarief betaald

zou moeten worden en niet het hogere HOV-tarief.

Daarbij kan ook beter de huidige route gevolgd worden (zoals de planstudie kwaliteitsimpuls

HOV-corridor D&B – Schiphol aangeeft) dan de route van de lightvariant over de nieuwe

noordelijke randweg. Uit onze contacten met Arriva weten wij dat ook Arriva liever de bestaande

route houdt. Indien de bus de nieuwe route zou volgen zou Voorhout ten westen van de spoorlijn

alle haltes verliezen, waaronder die van de huisartsenpost.

Momenteel ligt bij Provinciale Staten en U een besluit voor over de OV-corridor Noordwijk –

Schiphol, waarvoor u een bestuursovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst dient aan te

gaan.

De door Teylingen te verzorgen infra-structuur is nuttig voor de doorstroming van het OV en het

vrachtverkeer, maar de OV-voorzieningen op de noordelijke randweg hebben meer nadelen dan

voordelen voor het OV. Dat blijkt ook uit de eerder genoemde planstudie. Wij vragen u dan ook

de overeenkomsten op dit punt te wijzigen.

Hoogachtend,

namens het bestuur van Rover Holland Rijnland,

Hans van Dam

secretaris

Leliestraat 57 2313BE Leiden

T: 0715125853

E:

hollandrijnland@rover.nl