Zoek op trefwoord :
Brief Rover over Arriva-abonnementen op bus 45
Verschenen in 'Rover' - 29-08-2013

Provinciale Staten van Zuid-Holland

Postbus 90602

2509LP Den Haag

Leiden, 28 augustus 2013,

Onderwerp: Buslijn 45

 

Geachte Statenleden,

Per 1 september 2013 gaat lijn 45 om en om door Veolia en Arriva gereden worden. Dat is

de uitkomst van een overleg tussen de verantwoordelijke autoriteiten en de vervoerders.

Rover Holland Rijnland is er gelukkig mee dat de lijn niet geknipt wordt in Voorschoten ,

maar heeft flinke bedenkingen bij de gekozen oplossing. Deze introduceert naar onze

verwachting dezelfde problemen met het accepteren van elkaars abonnementen als

bestonden op de lijnen 195/295, toen Arriva de exploitatie van Connexxion overnam. Uit

nadere berichtgeving van de kant van de vervoerders blijkt bovendien dat bij het ingaan

van de gezamenlijke exploitatie per 1 september 2013 de Arriva reisproducten niet geldig

zijn op deze lijn. Een houder van een Arriva-abonnement ZHN zal tot zijn verrassing

merken dat zijn abonnement niet geldig is tussen Leiden en Voorschoten in een door Arriva

uitgevoerde rit op lijn 45. Dit hoewel dit gedeelte van het traject volledig binnen het Arriva

vervoergebied ligt.

 

Hans van Dam

secretaris Rover Holland Rijnland

Leliestraat 57 2313BE Leiden

0715125853 of 0650246893