Zoek op trefwoord :
2013: Het jaar van Europa
Verschenen in 'B&G' - 08-01-2013

Januari

De Europese Commissie komt met nieuwe voorwaarden voor subsidies aan gemeentelijke projecten. Tot nu toe was de voorwaarde dat een kwart van de borden waarop het project werd aangekondigd, gebruikt werd voor de vermelding van de Europese Unie als subsidiegever. In de nieuwe regeling worden de subsidievoorwaarden aangescherpt.

Commissaris Dacian Cioloş, verantwoordelijk voor het plattelandsbeleid, licht toe: ‘Wij constateren bij de Europese burger een groeiende scepsis tegenover Europa. Daarom zijn wij het tegenover de Europese belastingbetaler verplicht de zegenrijke werking van het Europese subsidiestelsel meer onder de aandacht van de bevolking te brengen. Vermelding op de borden blijkt niet genoeg. Wij gaan ook eisen, dat gemeenten en provincies die profiteren van Europese subsidies dagelijks de Europese vlag van het stadhuis laten wapperen, en dat gemeenten die subsidie van ons ontvangen elke gemeenteraadsvergadering beginnen met het zingen van de Europese hymne.  We kunnen dan ook Spaanse en Griekse werklozen aan een baan helpen door ze aan te stellen als controleur. Alleen zo brengen we Europa dichterbij de burger.’

 

Februari

Minister Opstelten kondigt mede namens staatssecretaris Teeven een nieuwe wet aan, waarbij iedereen verplicht wordt een kopie van zijn huissleutel achter te laten op het dichtstbijzijnde  politiebureau, om de politie in staat te stellen op elk moment dat dat nodig is een woning binnen te gaan. Afsluiten van de deur met grendels e.d. wordt verboden.

Opstelten licht toe: ‘iedereen klaagt over het gebrek aan efficiency bij de politie. De geweldige bureaucratie waarmee het politiewerk omgeven is, is daar een belangrijke oorzaak van. Waarom moet de politie dan elke keer om een huiszoekingsbevel vragen? Dat kost zeeën van tijd, terwijl de vogel dan vaak al gevlogen is.´

‘Nederland neemt een vooraanstaande positie in als het gaat om het tappen van telefoons en e-mail. De staatssecretaris en ik vinden dat we ook zo’n vooraanstaande plaats moeten krijgen als het om fysiek rechercheren gaat.’

 ‘Wie niets te verbergen heeft, kan met een gerust hart zijn sleutel bij de politie afgeven, net als hij met een gerust hart kan telefoneren of e-mailen. We weten allemaal dat de privacy bij de politie in goede handen is.’

 

Maart

Impressariaat Stardust Circus International kondigt na de Musical Yab Yum met Klaas Bruinsma een musical aan over het leven van Willem Holleeder. De titel wordt: ‘Holleeder, het meest getapt’. Holleeder verklaart bij Nieuwsuur dat hij hieraan heeft meegewerkt omdat hij krap bij kas zit. ‘Ik heb niet eens geld voor een nieuwe scooter’.   

 

April

Met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie wordt ook de Europese Commissie met één lid uitgebreid. Afgesproken wordt dat deze verantwoordelijk wordt voor het Europese straatnamenbeleid. Een essentiële voorwaarde voor het vrij verkeer van personen is immers dat elke Europeaan ook in heel Europa de adressen die hij wil bezoeken kan vinden.

De nieuwe commissaris zal daarom belast worden met de ontwikkeling van uniforme normen voor de vormgeving van straatnaamborden. Ook moet voorkomen worden dat straatnaamborden in het ene land aanstootgevend zijn voor bezoekers uit een ander land. Veel Oost-Europeanen komen bij voorbeeld niet graag op de Karl Marxallee in Berlijn. Daarom worden met ingang van 1 januari 2015 alle lidstaten verplicht voorstellen voor nieuwe straatnamen beargumenteerd voor te leggen aan de Europese Commissie. Vanaf 2017 moeten ook bestaand straatnamen worden goedgekeurd, waar de Commissie tot 1 januari 2022 de tijd voor heeft.

Volgens Commissie-voorzitter Barroso gaat hier een geweldige werkgelegenheidsimpuls vanuit, die Europa in deze tijd van economische malaise goed kan gebruiken. ‘De burger ziet zo, dat de Europese leiders niet alleen maar vergaderen, maar concrete stappen nemen om de werkloosheid in te dammen.’

De ambtenaren die met het toezicht hierop belast worden, worden ondergebracht komen in een speciaal agentschap. Om de vestiging daarvan wordt nog gestreden tussen Lissabon en Nicosia. Insiders verwachten dat er een compromis uit zal rollen, waarbij het agentschap een deel van het jaar in Lissabon en het andere deel van het jaar in Nicosia gehuisvest zal zijn. Zo wordt er ook wat gedaan aan de leegstand van kantoren in beide plaatsen.

 

Mei

GroenLinks wil een beleid gaan voeren waarbij meer aandacht wordt gegeven de directe behoeften van de burger. Volgens fractievoorzitter Van Oijk blijkt uit de nederlaag bij de laatste Tweede-Kamerverkiezingen dat het zonder dat niet mogelijk is om een breed draagvlak voor de noodzakelijke ecologische hervormingen te krijgen. Daarom vraagt GroenLinks om een voorschrift aan alle krantenredacties dat voortaan op de voorpagina vermeld wordt waar de puzzels staan.

‘Onderzoek leert dat bij alle kranten de puzzelpagina degene is waar mensen de meeste tijd aan besteden. Dan moet je ze niet verplichten de hele krant door te bladeren op zoek naar de puzzels.’

De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft felle kritiek op het voorstel en noemt het ‘een ongehoorde schending van de persvrijheid’.

 

Juni

Het blijkt dat er in opdracht van de Europese Commissie door het bureau Leep en Ladenlichter een onderzoek is gedaan naar de bestuurskracht van Nederland. Het gaat er daarbij om of een klein land als Nederland zijn bestuurstaken nog wel aan kan.

Het rapport van Leep en Ladenlichter is vernietigend. In een periode van tien jaar zijn er in Nederland zes kabinetten opgetreden en hebben er vijf maal Tweede-Kamerverkiezingen plaats gevonden. Het huidige kabinet beschikt niet over een stabiele meerderheid in de Eerste Kamer, het vorige niet in de Tweede Kamer. De volatiliteit onder de kiezers is extreem hoog. Door het uitblijven van een krachtig kabinet nemen ondanks extreme bezuinigingsmaatregelen de werkloosheid en de staatschuld toe.

Leep en Ladenlichter komen dan ook tot de conclusie dat er sprake is van onvoldoende bestuurskracht en dat herindeling de enige uitweg is. Daarbij schetsen zij drie alternatieven: 

-       herenigen van Nederland met België en Luxemburg

-       toetreding van Nederland als Bundesland tot de Bundesrepublik Deutschland

-       aansluiting bij de Verenigde Staten van Amerika, als 51ste deelstaat.

Welk alternatief gekozen wordt, achten Leep en Ladenlichter een zaak van de politiek, maar bij elke keuze is het bureau bereid het fusieproces te begeleiden.

Hoewel dit rapport al in 2012 is uitgebracht, zegt geen van de kabinetsleden het te kennen. Minister-president Rutte legt uit waarom de Nederlandse regering het rapport niet eerder openbaar gemaakt heeft:

-       in de eerste plaats wisten we niet dat het rapport was uitgebracht

-       in de tweede plaats zijn we het er niet mee eens

-       in de derde plaats staat er niets nieuws in.

De gehele oppositie dient een motie van wantrouwen in, maar deze wordt verworpen. Diederik Samsom toont zich tevreden: ‘het kabinet is opnieuw sterker uit de crisis gekomen’.

 

Juli

PvdA-leider Samsom bepleit een herziening van het deposito-garantiestelsel op grond waarvan spaarders (gedeeltelijk) worden gecompenseerd als een bank failliet gaat. Hij wil dat er meer rekening wordt gehouden met de draagkracht van betrokkenen. ‘Het gaat hier in feite om gemeenschapsgeld, dat ook wordt uitgekeerd aan mensen die dat helemaal niet nodig hebben. Wie miljonair is kan echt wel € 100.000 aan spaargeld missen.’

Daarom stelt de PvdA voor dat er een inkomensafhankelijk plafond komt in de uitkeringen en dat er daarnaast een inkomensafhankelijk eigen risico wordt ingebouwd. Met het geld dat daarmee wordt uitgespaard, wordt de eerste schijf in de inkomensafhankelijke arbeidstoeslag verlengd. Samsom: ‘zo  komt Nederland sterker uit de crisis’.

PvdA-voorzitter Hans Spekman noemt het voorstel ‘een meesterzet’, Guusje ter Horst heeft het over ‘een feest’. Emile Roemer daarentegen ziet er een duidelijke knieval van de PvdA voor het neoliberalisme in: ‘Op deze manier blijven veel rijken buiten schot. Wij bepleiten al lang dat bij het depositogarantiestelsel niet alleen naar het inkomen gekeken wordt, maar ook naar het vermogen. Anders krijgt wie van zijn geld leeft een veel te hoge uitkering.’ Hij kondigt dan ook aan dat de SP-fractie in de Eerste Kamer het voorstel niet zal steunen.

 

Augustus

Voorzitter Martin Schulz van het Europese parlement stelt voor dat het parlement een commissie voor on-Europese activiteiten instelt: ‘De Europese burger profiteert al zestig jaar van de vrede en welvaart die de Europese integratie gebracht hebben. Desondanks zien we steeds meer ideologisch vandalisme van journalisten en politici die desinformatie verspreiden door de zegeningen van de Europese integratie in twijfel te trekken. Daarmee belemmeren zij het streven naar een steeds hechtere Europese Unie waar wij grondwettelijk aan gebonden zijn. Als gekozen vertegenwoordigers van het Europese volk kunnen wij dat niet accepteren.’

Schulz stelt voor dat de nieuwe commissie hoorzittingen gaat houden om de bronnen van het anti-Europisme in kaart te brengen. ‘Wie zijn de anti-Europisten, wie zitten erachter, en wie betaalt ze? Zestig jaar geleden stelde de Amerikaanse Senaat ook zo’n commissie in. En die heeft heel wat vijanden van Amerika ontmaskerd.’

 

September

Ten gevolge van een koude zomer valt de oogst van de Limburgse wijnboeren zwaar tegen. Zij wijten dit aan het klimaatbeleid, waardoor de gemiddelde temperatuurstijging op aarde is achtergebleven bij de verwachtingen. Daar willen ze de staat voor aansprakelijk stellen en zij hebben de vroegere advocaat Mr Bram Moszkowicz bereid gevonden hun juridisch te ondersteunen. Moszkowicz licht de claim toe bij Pauw en Witteman. Minister Melanie Schultz bestrijdt dit: het is nimmer aangetoond dat het Nederlandse klimaatbeleid ook maar enig effect gehad heeft.     

 

Oktober

Voorzitter Guy Verhofstadt van de liberale fractie in het Europees parlement stelt vragen aan de Europese Commissie over de viering van Leidens ontzet op 3 oktober en van Alkmaar ontzet op 8 oktober. Hij verwijst naar het boek Voor Europa! dat hij samen met Daniel Cohn-Bendit heeft geschreven, en waarin zij zich keren tegen het ophalen van herinneringen aan mythische helden en memorabele, al dan niet beslissende veldslagen, omdat die de Europese natievorming in de weg staan (p. 39). ‘Zeker in een tijd waarin Spanje een beroep moet doen op de Europese solidariteit, werkt het negatief wanneer met grote volksfeesten de gedachte aan de Nederlandse opstand tegen Spanje nieuw leven wordt ingeblazen.’

Verhofstadt vraagt of de Commissie zijn standpunt deelt, en welke maatregelen de Commissie wil nemen om dit soort excessen te voorkomen. Hij suggereert de Europese steun aan regionale projecten in Nederland in te trekken.

 

November

De Unesco kondigt aan, de viering van Leidens ontzet en Alkmaar ontzet op de Wereldlijst van immaterieel erfgoed te willen plaatsen. Dat zelfde geldt voor het Sinterklaasfeest. Minister Bussemaker van Cultuur toont zich daar zeer verheugd over: de voorstellen van de Unesco geven aan over wat voor rijk en divers immaterieel erfgoed Nederland beschikt. Zij zegt graag mee te zullen werken aan de definitieve plaatsing van deze drie evenementen op de lijst.

 

December

Secretaris-generaal Ban-Ki-Moon van de Verenigde Naties distantieert zich van de plaatsing van het Sinterklaasfeest op de Werelderfgoedlijst, vanwege de door-en-door racistische figuur van Zwarte Piet. Moon keerde zich ook tegen andere voorstellen voor de Werelderfgoedlijst: de Franse Can Can, stierengevechten in Spanje, het ritueel slachten in Israel, vrouwenbesnijdenis in Somalië, en het celibaat in de Rooms-Katholieke Kerk. ‘Dit zijn allemaal vrouw- en dieronvriendelijke gebruiken, die niet in stand moeten worden gehouden maar juist bestreden.’