Zoek op trefwoord :
Een nieuw jaar in een AAA-land
Verschenen in 'B&G' - 12-01-2012

Januari
Het feit dat er nog geen Nationale Politie is, weerhoudt de nieuwe blauwe baas Gerard Bouman er niet van een nieuwjaarstoespraak te houden. In deze toespraak roept hij de burgers op minder geheimzinnigheid te betrachten. Hoe kan de politie de veiligheid garanderen, wanneer burgers niet open zijn over hun verblijfplaats, hun financiën en hun opvattingen?
Bouman pleit daarom voor opheffing van het briefgeheim. ‘Dat is typisch een negentiende-eeuwse uitvinding die niet past in een tijd waarin ieders e-mailverkeer wordt vastgelegd en de Nederlandse politie internationaal een vooraanstaande positie inneemt wat betreft het aantal afgeluisterde telefoongesprekken’.
Bouman betreurt het ook dat de Eerste Kamer om privacyredenen het Electronisch Patiënten Dossier heeft afgewezen. ‘Privacy? Dat noemen wij gebrek aan transparantie. Het Electronisch Patiënten Dossier had ons een schat aan informatie opgeleverd, al was het maar omdat we dan precies zouden weten wie er verslaafd is en waaraan.’
Februari
Minister Melanie Schultz van Haegen wil het scheef rijden in de trein aanpakken. ‘Te veel mensen met een hoog inkomen reizen tweede klasse. Daarmee loopt NS Reigers aanzienlijke inkomsten mis, en dat moet de belastingbetaler bijpassen. De Europese Commissie constateert dat er zo staatssteun gaat naar een groep waarvoor die niet bedoeld is en dat dat het evenwicht verstoort op de Nederlandse vervoermarkt. Het is oneerlijke concurrentie voor taxibedrijven en particuliere vervoerders.’
In de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet zal daarom komen te staan dat zitplaatsen in de tweede klasse alleen mogen worden gebruikt door reizigers met een inkomen beneden € 33.000 per jaar. Die moeten laten zien dat zij niet meer verdienen dan dit bedrag, met een speciaal pasje dat jaarlijks tegen betaling van € 50 bij de Belastingdienst verkrijgbaar is.
D66 wil dat het product inkomensverklaring ook online op de OV-chipkaart kan worden gezet. ‘Dat hoort bij een digitale overheid’. De SP daarentegen eist dat deze pasjes gratis verstrekt worden, maar staatsecretaris Weekers wijst dit af: ‘Mensen moeten leren dat voor niets alleen de zon op gaat. De staat is geen geluksmachine. Wij werken hard aan een krachtiger overheid die minder regels oplegt, en daar mag de burger best voor betalen. Anders draait de belastingbetaler ervoor op.’
Maart
Hoofdredacteur Philippe Remarque kondigt een volledige herpositionering aan van de Volkskrant. In de eerste plaats krijgt de krant een andere naam. ‘Met de naam Volkskrant lijkt het erop dat wij een krant voor het volk zouden zijn. Dat is echter het laatste wat wij willen, daar zijn De Telegraaf en het AD al voor. In deze tijd van opkomend populisme suggereert de naam Volkskrant ook een stellingname tegen de politieke en bestuurlijke elite, terwijl wij die juist steunen. Niet voor niets hebben wij het jaarlijkse onderzoek naar de twee honderd machtigste mensen van Nederland, waar onze lezers reikhalzend naar uitkijken.’
De nieuwe krant zal veel beter aansluiten bij het hedendaagse levensgevoel. De naam wordt De Twiet. ‘Daarmee laten we zien dat we 150 jaar voorliggen op De Telegraaf.’ De krant zal zich meer op beleving gaan richten en minder of feitjes. Daarmee verdwijnt ook de rubriek Aanvullingen en verbeteringen. ‘Wat kan het onze lezers nu schelen of Zwolle de hoofdstad is van Limburg of van Leeuwarden?’
April
Tijdens de Franse presidentsverkiezingen wordt de socialistische kandidaat François Hollande gesteund door zijn voormalige concurrent Dominique Strauss Kahn. Tijden een massameeting in Bordeaux doet deze echter een pijnlijke verspreking. Strauss Kahn bedoelt te zeggen ‘we moeten allemaal de broekriem aanhalen’, maar hij zegt ‘we moeten allemaal de broekriem losmaken’. De beelden daarvan op U-tube gaan de hele wereld over. Hollande laat weten op verdere medewerking van Strauss Kahn geen prijs te stellen.
Mei
De Partij voor de Dieren keert zich tegen het lijden van dieren bij de jacht. Uit een enquête van de Universiteit van Tilburg onder twee honderd jagers blijkt dat de meesten van mening zijn dat het lijden van aangeschoten dieren bij de jacht aanzienlijk erger is dan dat bij ritueel slachten. Daarom stelt de PvdD voor dat alleen nog maar gejaagd mag worden op dieren die verdoofd zijn. ‘Die lijden minder, maar zijn ook gemakkelijker te treffen.’
Juni
Minister Schippers van Volksgezondheid gaat overleggen met de verzekeraars en de artsen of er niet vaker placebo’s kunnen worden voorgeschreven. ‘De kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit, en dan moet elke mogelijkheid om de kosten in te perken worden aangegrepen. Placebo’s zijn goedkoop, en hebben gegarandeerd geen nadelig bijwerkingen. Vaak helpen placebo’s even goed als de zogenaamde echte medicijnen. Toen ik laatst griep had heeft de dokter mij een placebo voorgeschreven en dat heeft heel goed geholpen.’
Juli
In een opinie-artikel in de Volkskrant keert Geert Wilders zich tegen de toenemende integratie van moslims. Daardoor wordt het steeds lastiger moslims uit te zetten, en gaat de islamisering van Nederland maar door. Om de integratie te bemoeilijken wil hij een verplichting voor vrouwen uit moslimlanden om een hoofddoek te dragen. Dat belemmert dat ze opgaan in de Nederlandse maatschappij, maar maakt het op straat ook beter zichtbaar hoezeer onze maatschappij islamiseert. De hoofddoekjes moeten door de draagsters zelf betaald worden, maar wanneer andere partijen dit voorstel steunen is Wilders bereid zijn voorstel voor een kopvoddentaks te laten vallen.
Augustus
Het Belgische kabinet kan het niet eens worden over de begroting voor 2013, zodat minister-president Di Rupo zijn ontslag moet aanbieden aan Koning Albert. Het leidt tot grote verwarring in Europa: de euro daalt in waarde en voor alle Europese landen gaat de rente omhoog.
Voor Alexander Pechtold van D66 is dit aanleiding om een nieuw plan te lanceren voor bestuurlijke vernieuwing in Europa. ‘Eerste hadden we in Italië Berlusconi, toen in Griekenland Papandreou, en nu in België niemand meer. Kennelijk ontbreekt in veel lidstaten het politieke verantwoordelijkheidsgevoel, terwijl andere landen daarvan de dupe worden.’ Pechtold acht het niet langer verantwoord dat landen hun eigen regeringsleider kiezen, maar stelt voor dat elk land een gouverneur krijgt, benoemd door de Europese Commissie.
Gevraagd hoe dat zich verhoudt tot het vroegere D66-standpunt dat de bevolking de premier rechtstreeks moest kiezen, antwoordt hij: ‘wij zijn nog steeds voor rechtstreeks gekozen premiers, maar dan door de Europese Commissie’.
September
Onder de titel Ongeplande planning produceert de Algemene Rekenkamer een evaluatie van de voorspellingen van het Centraal Plan Bureau. De voorspellingen inzake de economische groei in ons land blijken slecht uit te komen. De ARK wijt dat aan de financieringssystematiek van het CPB.
President Saskia J. Stuiveling licht toe: ‘De subsidie die het CPB krijgt is onafhankelijk van de uitkomst van de voorspellingen. Daarom heeft het CPB geen belang zich in te spannen die voorspellingen zo goed mogelijk te maken. Wij stellen een subsidiesystematiek voor waarbij het planbureau wordt afgerekend op de uitkomst van zijn voorspellingen. Komen die uit, dan ontvangt het CPB een bonus, zit het CPB er naast, dan wordt het gekort op zijn subsidies voor het komend jaar. Wij verwachten dat daarmee de foutenmarge in de voorspellingen met zo’n vijftig procent kan afnemen.
Oktober
Minister Schultz van Haegen kondigt aan dat de bekende AA-nummerborden van leden van het Koninklijk Huis zullen worden vervangen door nummerplaten die met drie A’s beginnen. ‘Nederland is een triple A land, met een triple A koningshuis. Onze triple A status wordt ook bevestigd door de voornamen van onze prinsesjes, die alle drie met een A beginnen. De twee A’s op de nummerplaten doen daar geen recht aan, dat lijkt eerder op de afgewaarde kredietwaardigheid van België.’
Gehuld in een oranje overall bevestigt Melanie hoogst persoonlijk de nieuwe nummerplaten op de auto van Prins Willem-Alexander.
November
Het Centraal Planbureau slaat terug. Onder de titel Afrekenen met de Rekenkamer publiceert het CPB een quick scan waarin de effectiviteit van de rapporten van de ARK wordt geschat. CPB-directeur Teulings: ‘die rapporten kosten veel geld, ook vanwege de tijdsbelasting die ze vormen voor de instellingen die door de ARK onderzocht worden. Wij hebben dat zelf gemerkt toen de ARK zich richtte op de zogenaamde fouten in onze voorspellingen. Maar daarna verdwijnen de rapporten in een la. Afschaffen van de ARK zou naar onze mening dan ook een significante welvaartswinst opleveren. We zijn nu bezig de bijdrage hiervan aan het houdbaarheidstekort van de overheidsfinanciën te kwantificeren.’
December
De PVV-kamerleden Bosma en De Mosch kondigen de oprichting aan de Klaas Dijkstra Stichting voor anti-elitaire wetenschap. De stichting is vernoemd naar Klaas Dijkstra, die in 1947 na jaren van studie tot de conclusie kwam dat de Aarde niet rond maar plat is, en in 1963 zijn boek Pleidooi voor een platte aarde publiceerde. ‘Dat sloot aan bij de dagelijkse ervaringen van Henk en Ingrid, maar Dijkstra werd belachelijk gemaakt door linkse studenten uit de Grachtengordel. Zoals Dijkstra al schreef: er zijn zogenaamde dommen die geleerd zijn, en zogenaamde geleerden die dom zijn. Dat blijkt ook uit de discussie over het zogenaamde broeikaseffect.‘
De Klaas Dijkstra Stichting gaat lespakketten voor het onderwijs maken, die zich baseren op wat iedereen met zijn gezonde verstand kan begrijpen. ‘Geen hysterie over de opwarming van de Aarde. Laten zien dat de Aarde plats is, en in zeven dagen geschapen. En dat kinderen gewoon worden gebracht door de ooievaar.’.