Zoek op trefwoord :
Begroten met beleid
Verschenen: 07-11-2011

Op vrijdagochtend 16 december 2011 organiseert de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam een symposium naar aanleiding van het verschijnen van
Begroten met beleid – pleidooi voor planning en control op maat bij de gemeenten.
In dit boek pleiten de auteurs Dr. Paul Bordewijk en Dr. Henk Klaassen voor een veel gedifferentieerdere vorm van planning en control dan thans op basis van VBTB en het BBV plaats vindt. Daarmee keren zij zich ook tegen de dominantie van New Public Management. Uitgangspunt van het boek is de vorm van marktfalen waarop het overheidsoptreden op een bepaald terrein een antwoord is. Omdat de argumentatie voor overheidsingrijpen op verschillende beleidsterreinen heel verschillend kan zijn, geldt dat ook voor de basis waarop wordt begroot en geëvalueerd.
De bijeenkomst is bedoeld voor gemeente- en provinciebestuurders, de financiële ambtenaren die hun ondersteunen, iedereen die betrokken is bij de regelgeving inzake planning en control, en allen die meer in het algemeen geïnteresseerd zijn in de manier waarop sturing bij de overheid plaats vindt.
Programma
9.30 - 10.00 Inloop met koffie
10.00 - 10.10 Opening door de dagvoorzitter, Dr. Ronald Plasterk, lid van de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer
10.10 – 10.15 Overhandiging van het eerste exemplaar aan Mevr.drs. Saskia J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer
10.15 – 10.35 Reactie op het boek door Mevr.drs. Saskia J. Stuiveling
10.35 – 10.45 Reactie op het commentaar van Mw Stuiveling door de auteurs
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 - 12.00 Forumdiscussie met:
Mevr.drs. Saskia J. Stuiveling
Prof.dr. Henk J. ter Bogt (bijzonder hoogleraar Overheidsmanagement Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Jan Verhagen (Beleidsmedewerker Directie Financiën, gemeente Den Haag en columnist van Binnenlands Bestuur
Dr. Paul Bordewijk en Dr. Henk Klaassen.
12.00 – 13.00 Eenvoudige lunch
Het symposium vindt plaats op het terrein van de Erasmus Universiteit Rotterdam, locatie Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50 gebouw M, zaal Athene. De kosten bedrag € 75.- (ex BTW). Deelnemers ontvangen zonder bijbetaling een exemplaar van het boek.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Paul Bordewijk (071-5120083, pbordewijk@ciscon.nl ) of Henk Klaassen (010-4082104, klaassen@fsw.eur.nl). Aanmelden kan via Karen van Mullem (010-4081313, vanmullem@fsw.eur.nl).