Zoek op trefwoord :
Bussenstrijd is Klassenstrijd
Verschenen in 'PvdA Leiden' - 15-05-2011

Hij komt er niet! Het zijn profetische woorden gebleken die Henny Keereweer in 2007 op deze site zette na het Leidse referendum over de RGL. Volgens het nieuwe provinciaal collegeprogramma hoeft Leiden zich niet langer neer te leggen bij het gebruik van doorzettingsmacht door de provincie om de RGL toch door de stad aan te leggen. Op basis van ons verkiezingsprogramma zou de Leidse PvdA daar heel blij mee moeten zijn.
Het is duidelijk dat de ondernemersorganisaties dat niet zijn. Maar die spreken niet voor elke individuele ondernemer. Nuretdin Karaardiç, eigenaar van De Nieuwe Schaar in de Breestraat, heeft in zijn zaak een paneel hangen waarop hij juist zijn bezorgdheid uitsprak dat de RGL misschien toch door de Breestraat zou gaan rijden, onder meer omdat zijn klanten hem moeilijker zouden kunnen bereiken wanneer de bussen uit de Breestraat zouden verdwijnen.
Nu definitief vaststaat dat er geen RGL door de Breestraat komt, wil dat echter nog niet zeggen dat de bussen daar ook blijven rijden. Sinds de gemeenteraad in 1988 koos voor een Breestraat zonder auto’s maar met bussen, is die keuze omstreden gebleven. Hoewel de VVD toen in het college zat, duidde men de ad-hoc meerderheid die die keuze maakte smalend aan als het ‘busbaancollectief’. Dat mensen met een auto niet in de Breestraat konden komen, maar buspassagiers wel, dat vonden ze daar niet eerlijk.
Er zijn sindsdien allerlei pogingen ondernomen om de bussen uit de Breestraat te weren. Het was een belangrijk argument voor de RGL, al zou die veel minder mensen afzetten in de Breestraat dan nu de bussen. Nog nooit zijn er zoveel miljoenen uitgetrokken om het openbaar vervoer te frustreren.
In de discussie proef je af en toe dat het niet om aantallen gaat, maar om de verwachte koopkracht van de buspassagiers. Wat hebben we in de Breestraat aan mensen die hun kleren laten herstellen, we willen mensen die nieuwe kleren kopen! In een van de talloze gemeentelijke nota’s over de RGL stond dat mannen in pakken niet in de bus gaan zitten. Toen ik een keer aan een vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel vroeg waarom die zich niet verzet had toen Connexxion ervoor koos de bussen uit Katwijk en Noordwijk niet langer door te laten rijden door de Breestraat, was het antwoord dat buspassagiers commercieel niet interessant waren.
Het openbaar vervoer is er echter voor iedereen, los van wat je te besteden hebt. In 1988 koos de PvdA daarom nog zonder aarzeling voor de bussen in de Breestraat. Bij de vaststelling van het laatste verkiezingsprogramma heeft men dat in het midden gelaten. Het lijkt me opnieuw een symptoom dat de PvdA van zijn klassieke achterban aan het vervreemden is. Bussenstrijd is klassenstrijd!
Column op de website van PvdA afdeling Leiden 15 mei 2011