Zoek op trefwoord :
Marcel van Dam en de AOW
Verschenen: 18-08-2009

Marcel van Dam is een invloedrijk columnist. Hij is geen Afshin Ellian of Nausicaä Marbe. Zijn aanval op de plannen van Wouter Bos om de AOW-premie te fiscaliseren leidde de electorale neergang van de PvdA in 2006 in. Anders was Wouter Bos nu misschien wel minister-president geweest.
Zo’n positie dwingt respect af, maar verplicht ook degeen die hem bekleedt tot zorgvuldigheid. Wanneer je zoveel invloed hebt en je verandert van standpunt, dan hebben je lezers er recht op te weten wat daar de achtergrond van is. En je moet dan niet te hard te keer gaan tegen degenen die er nog net zo over denken als jij vroeger. Daar ontbreekt het bij Marcel van Dam wel eens aan.
Nu het kabinet ervoor gekozen heeft de leeftijd waarop je recht hebt op AOW geleidelijk te verhogen, keert Van Dam zich daar fel tegen. ‘Ouderen de klos’ staat er boven zijn column in de Volkskrant van 25 juni. En hij schrijft: ‘Mijn grootste bezwaar tegen een generieke verhoging van de AOW-leeftijd is dat de maatregel de zoveelste is die zeer eenzijdig de mensen treft die het toch al moeilijk hebben: mensen met een lage opleiding en een laag inkomen.’
Maar zo dacht Van Dam er niet altijd over. Op 9 maart 2006 scheef hij op dezelfde plaats: ‘Het is waar: door de ontgroening dreigt een structurele overspanning op de arbeidsmarkt. Daarom moet het arbeidsaanbod omhoog. Maar dat zou je ook kunnen doen door nu te besluiten dat over tien jaar de AOW-leeftijd met twee maanden wordt verhoogd. In 2027, nog voor het hoogtepunt van de vergrijzing, is de pensioenleeftijd dan 67 jaar.’ Van Dam pleitte dus voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd dan nu ter discussie staat.
Na de aanval van Van Dam op de voorstellen tot fiscalisering van de AOW-premie, wees Wouter Bos hier ook op. Nog diezelfde middag noemde hij op het Radio 1-Journaal het verhogen van de AOW-leeftijd zoals Van Dam wilde ‘asociaal’.
Met dat laatste trapte Bos in een val waar voor hem al zoveel PvdA-politici ingetrapt zijn. Hoeveel voorstellen zijn er niet geweest om de verzorgingsstaat te saneren of om de problemen rond de immigratie van groepen allochtonen aan te pakken, die door de PvdA eerst asociaal of discriminerend werden genoemd, om daarna toch overgenomen te worden. Je hebt dan eerst je tegenstander voor asociaal of racist uitgemaakt, en blijkt het dan zelf ook te zijn. Zo verspeel je je geloofwaardigheid.
Wat betreft de AOW-leeftijd ben ik het eens met de Marcel van Dam uit 2009 en de Wouter Bos van 2006, al distantieer ik mij van de kwalificatie ‘asociaal’. Ik ben het dus niet eens met de Marcel van Dam van 2006 en met de Wouter Bos van 2009. Ik vind wel dat zowel de Wouter Bos van 2009 als de Marcel van Dam van 2009 moeten uitleggen waarom ze zijn teruggekomen op hun standpunt van drie jaar geleden. En daarbij past niet de hoge toon die Marcel van Dam aanslaat nu Wouter Bos zijn voorstel uit 2006 – afgezwakt – heeft overgenomen.

Column voor de landelijke website van de PvdA www.pvda.nl .