Zoek op trefwoord :
Hoezo slecht bereikbaar?
Verschenen in 'PvdA Leiden' - 17-02-2009

Als afdelingsvoorzitter van ROVER Holland Rijnland kreeg ik een brief van wethouder John Steegh, waarin hij vraagt om reacties op de Kadernota Bereikbaarheid. Die nota zou van Leiden in tien jaar weer een goed bereikbare stad moeten maken.
Toen ik dit las, viel ik bijna van mijn stoel. Leiden slecht bereikbaar? Leiden heeft qua in- en uitstappers het vijfde treinstation van Nederland, terwijl Leiden op de 23ste plaats staat als het om inwoners gaat. Leiden is dus juist heel goed bereikbaar, wanneer je maar het goede vervoermiddel kiest. Daarom vestigt Achmea zich ook in Leiden. Die voortreffelijke bereikbaarheid heeft ook niet alleen maar voordelen: juist daarom willen veel mensen in Leiden wonen, en dat zet onze woningmarkt geweldig onder druk.
Wanneer onze GroenLinks-wethouder schrijft dat Leiden weer een goed bereikbare stad moet worden, bedoelt hij een stad die goed bereikbaar is met de auto. Want terwijl Leidenaren in vergelijking met andere steden veel fietsen en de trein gebruiken, blijft het autogebruik achter. Leiden is een van de weinige steden waar men meer ritten maakt met duurzame vervoermiddelen (trein, bus, fiets) dan met de auto, terwijl het totaal aantal verplaatsingen ongeveer op het landelijk gemiddelde ligt. Daarom zou men trots moeten zijn op een jarenlang volgehouden beleid, waar houden we anders een autovrije zondag voor?
Dat is het college niet met mij eens. De Kadernota Bereikbaarheid is het meest verstrekkende plan om het autoverkeer te faciliteren sinds het Basiswegenplan van 1961. Sommige elementen uit dat plan komen ook weer terug, zoals de brug over de Rijn bij de Zeevaartschool. De maatregelen worden verdedigd vanwege de autonome groei van het autoverkeer.
Maar met die autonome groei is het eigenaardig gesteld. Volgens een tabel op p. 13 van de gedrukte versie (p. 7 van de digitale versie) zou het aantal autoverplaatsingen per inwoner per dag in twee jaar tijd, van 2004 op 2006, zijn afgenomen van 1,34 naar 0,92. Hoezo autonome groei? Nu lijkt deze afname met 31% ook haast te mooi om waar te zijn. Misschien is er sprake van een statistische speling, maar dan kun je die tabel beter weglaten. Misschien is het een fout, Steegh laat wel eens meer een steekje vallen. Dan zou die fout hersteld moeten worden, en zou de gemeenteraad alvorens dit verreikende plan goed te keuren moeten weten wat de echte cijfers zijn. Iets voor een raadsonderzoek?
Maar er zijn ook andere aanwijzingen dat het met die autonome groei wel meevalt. Volgens het CBS zie je over het hele land een daling van het dagelijkse autogebruik per persoon, zij het veel minder scherp, van 1,52 in 2004 naar 1,47 in 2007. In het Leidsch Dagblad van 6 februari stond een bericht dat op de meeste provinciale wegen rond Leiden de drukte afneemt.
Steegh trekt zich daar niets van aan. Sinds Femke Halsema de ontslagbescherming wil afschaffen en de duur van de WW wil beperken, weten we dat GroenLinks niet links meer is. Nu voor John Steegh bereikbaarheid hetzelfde is als bereikbaarheid per auto, zien we dat GroenLinks ook niet meer groen is.

Geplaatst op de website van PvdA-Leiden op 16 februari 2009.

U kunt reageren op

www.leiden.pvda.nl/nieuws/nieuws_item/i/3632/t/hoezo_slecht_bereikbaar