Zoek op trefwoord :
Hoe transparant wordt 2009?
Verschenen in 'B&G' - 24-12-2008

Januari
Tijdens zijn nieuwjaarsrede pleit hoofdcommissaris Van der Klauw van het politiekorps Noordwest Zeeland voor de invoering van een Integrale Basisregistratie Persoonsverplaatsingen: ‘De politie kan nu al mensen volgen via hun GSM, en in de toekomst via de kilometerheffing en de OV-chip. Maar niemand verhindert kwaadwillige elementen om hun GSM af te zetten, de fiets te nemen, of mee te rijden met iemand anders. Zo onttrekken zij zich aan het mobiliteitstoezicht dat in een democratische samenleving noodzakelijk is.’
Van der Klauw bepleit daarom dat iedereen verplicht wordt een chip te dragen waarmee de politie zijn bewegingen kan volgen. ‘Wie geen kwaad in de zin heeft, heeft daarvan niets te vrezen. Wanneer de burger veiligheid wil, zal hij transparant moeten zijn in zijn verplaatsingsgedrag.’
Februari
Peter R. de Vries heeft het script geschreven voor Joran de musical, een nieuwe megaproductie van Joop van den Ende. Daaraan vooraf komt er op SBS6 een competitie voor de rol van Natalee Holloway.
Maart
Op advies van ex-president-commissaris Ella Vogelaar besluit Unilever het merk Knorr uit de handel te nemen. ‘Die naam stoot Moslims af, omdat het de suggestie wekt dat alle producten bereid zijn van varkensvlees.’ In plaats daarvan kiest Unilever voor het merk Dhimmi. ‘Wij garanderen voortaan dat onze producten 100% volledig halal zijn.’
April
Minister Ronald Plasterk van cultuur opent in het Bonnefantenmuseum in Maastricht de tentoonstelling Binnen de lijntjes. Deze expositie bestaat uit schilderijen die zijn collega Maria van der Hoeven gemaakt heeft met de methode Iedereen kan schilderen van Ravensburger. Plasterk prijst het gewaagde kleurgebruik van Van der Hoeven. ‘Maar zij blijft ook keurig binnen de lijntjes. Dat heeft zij in de politiek wel geleerd.’
Mei
De Dokkumer Vlaggencentrale maakt de jaarcijfers over 2008 bekend. Het bedrijf heeft bijzonder goed gedraaid, vooral door de grote afzet van Nederlandse en Deense vlaggen in de islamitische wereld. ‘Wij zien het verbranden van vlaggen als een legitieme meningsuiting. Maar je moet die vlag natuurlijk wel eerst zelf aanschaffen. En daar profiteren wij van.’
Juni
In een toespraak tijdens Veteranendag roept minister-president Balkenende de Nederlanders op de lat voortaan hoger te leggen: ‘Juist in tijden van crisis moeten wij laten zien wat wij waard zijn. Daarom moeten we de lat zo hoog leggen, dat wij er met opgeheven hoofd onderdoor kunnen. Dat is pas de VOC mentaliteit.’
Juli
De Italiaan Francesco Carotta publiceert een nieuw boek over de identiteit van Jezus Christus. Was hij eerst van mening, dat Jezus Christus en Julius Caesar één en dezelfde persoon waren, in zijn boek De Godenzoon is hij tot de conclusie gekomen dat dat geldt voor Jezus Christus en Johan Cruyff. ‘Anders zouden ze nooit dezelfde initialen hebben gehad.’
Augustus
In een artikel in het blad Christen Democratische Verkenningen toont minster Hirsch Ballin zich bezorgd over het grotere aantal vrijspraken in zaken over zware geweldsmisdrijven. ‘Sinds de Puttense moordzaak en de Schiedammer parkmoord zijn rechters bang onschuldigen te veroordelen. Dat leidt tot risicomijdend gedrag, waardoor misdadigers ten onrechte kunnen worden vrijgesproken. Dat is bedreigend voor onze veiligheid.’
Hirsch Ballin dringt er bij de rechters op aan zichzelf een norm te stellen voor het aantal vrijspraken, bij voorbeeld niet meer dan één op twintig. ‘Wanneer de sector niet tot zelf-regulering in staat blijkt, zal de overheid moeten ingrijpen.’
September
Bij de opening van het academisch jaar in Amersfoort, kondigt rector magnificus Van den Nieuwenborg een nieuwe opzet van het academisch onderwijs aan. ‘De hedendaagse opzet, waarbij studenten zich blind moeten staren op een smal vakkenpakket, past niet meer bij de hedendaagse student, die vanaf de kleuterschool aan internet gewend is. Studenten moeten vooral sociale vaardigheden krijgen aangeboden binnen een breed vakkenpakket. Dat is ook wat werkgevers willen.’
Voor hoogleraren betekent dat evenzeer dat zij zich breed zullen moeten oriënteren. Wanneer ministeries geleid worden door mensen zonder enige inhoudelijke kennis, moet dat aan de universiteit ook kunnen. Daarom komt er een intensief herscholingsprogramma voor hoogleraren, die hun breed inzetbaar moet maken, over de grenzen van de faculteiten heen.
Oktober
Clean Air Nederland eist een rookverbod voor thuiswerkers. ‘Wij constateren een toenemende neiging bij verstokte rokers om thuis te willen werken, omdat ze daar onbeperkt kunnen paffen. Dat is oneerlijk, omdat de een wel thuis kan werken en de ander niet. Bovendien worden zo huisgenoten en schoonmaaksters gedwongen om mee te roken. Wij vinden dat er voor alle werkplekken één lijn getrokken moet worden.’
November
De AIVD constateert dat zij te weinig informatie ontvangt over terroristische dreigingen. Dat komt omdat Nederlanders onvoldoende gemotiveerd zijn om informatie te verstrekken over hun buren en collega’s. Daarom komt er een campagne voor de werving van informele medewerkers van de AIVD. Premier Balkenende geeft het startsein: maak transparant wat je buren doen.
December
Het advocatenkantoor van Bram Moszkowicz begint een nieuwe publiciteitscampagne. De leuze wordt: Moszkowicz, het meest getapt.

In B&G december 2008