Zoek op trefwoord :
Politieke gril bedreigt regionaal openbaar vervoer
Verschenen: 28-10-2008

Er dreigt een herhaling van het drama rond de RijnGouwelijn. Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft een nieuwe OV-visie uitgebracht, die portefeuillehouder Glasbeek zo snel mogelijk wil ‘aftikken’. Een openbaar debat hierover echter is hard nodig, en ROVER wil de gelegenheid benutten die HollandRijnland daarvoor geeft.
Glasbeek wil meer reizigers in het openbaar vervoer. Daar zijn we het van harte mee eens. Gedeeltelijk wordt dat gerealiseerd door investeringen om de doorstroming te vergroten. Eveneens: bravo. We delen ook de kritiek van Glasbeek op de gemeente Voorschoten, die maatregelen voorbereidt waardoor de doorstroming van bus 45 juist moeilijker wordt. Hier zou de provincie moeten ingrijpen.
Maar Glasbeek wil niet alleen een betere doorstroming van de bussen, hij wil ook een ander lijnennet, waarbij er veel haltes komen te vervallen. De gaten in het net worden groter, en dat zou het net transparanter maken. Het betekent dat er helemaal geen bus meer zou gaan rijden door het centrum van Oegstgeest, en evenmin over de Leidse Burggravenlaan. Hetzelfde verhaal voor Zoeterwoude Dorp, Stompwijk, en het oude dorp in Leiderdorp (Oranjewijk en Doeskwartier). Als reizigers niet kunnen lopen of fietsen naar de overblijvende haltes, moeten ze maar de regiotaxi nemen. Misschien komt er nog een buurtbus.
Wie afhankelijk is van het openbaar vervoer, betaalt zo de rekening voor een hogere frequentie van de bussen op een aantal kernlijnen. Men wil dat om automobilisten een alternatief te bieden, opdat andere automobilisten korter in de file staan. Of dat inderdaad zo zal gaan is overigens de vraag: de provincie verwacht niet dat de RGL-west tot meer reizigers leidt, omdat er tegelijkertijd buslijnen moeten worden opgeheven. Veel mensen komen zo verder van een halte te wonen.
Een andere miskleun is de voorgestelde Meerlijn, van Zoetermeer via het Leidse station naar Leiderdorp. Men spreekt over de ‘as’ Zoetermeer-Leiden-Leiderdorp, alsof die kernen op één lijn liggen. Om de illusie van een langgerekte lijn te wekken, moet de Meerlijn via Churchilllaan en de Willem de Zwijgerlaan gaan lopen.
De Meerlijn komt in de plaats van bus 206, die nu vanaf Station Leiden Centraal naar Zoetermeer rijdt via de Breestraat en de Lammenschansweg. Deze lijn is dé successtory van het Leidse openbaar vervoer. In de ochtendspits rijdt de bus in beide richtingen elke vijf minuten. De passagiers van bus 206 profiteren van de autovrije Breestraat, en van de busstroken op de Lammenschansweg en langs de Europaweg.
Toch wil HollandRijnland de bus omleiden via de Churchilllaan. Dat is een tijdrovende omweg, en de route bevat ook meer barrières, zoals de overweg bij de Haagweg. Forensen op Zoetermeer vanuit de Professorenwijk worden zo de auto ingejaagd, terwijl dat er waarschijnlijk meer zijn dan vanuit Zuid-West. Maar het meest wonderlijke is nog wel dat Leiden en Leiderdorp veel geld steken in de Oostelijke Ringweg, om zo de op de Hooigracht ruimte voor de RGL te scheppen. Die ruimte zou dus niet gebruikt gaan worden voor bus 206, en vertramming van die lijn wordt dan ook veel duurder.

In Leidsch Dagblad 28 oktober 2008

Zie ook www.alphen.com/roverleiden/nieuwsbericht/rover_holland_rijnland/