Zoek op trefwoord :
Het jaar 2008: de handen uit de mouwen
Verschenen in 'B&G' - 24-12-2007

Januari
Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak kondigt de chef van het politiekorps Oost Groningen, Commissaris Grijpstra, aan dat in het vervolg iedereen die zijn rijbewijs heeft moeten inleveren onmiddellijk daarna om zijn identificatiebewijs zal worden gevraagd. Beschikt men niet over een identificatiebewijs, dan volgt een tweede proces-verbaal.
Volgens Grijpstra is uit onderzoek door het bureau Leep en Ladenlichter duidelijk gebleken, dat dit de meeste kosteneffectieve manier is om het aantal processen-verbaal te vergroten, vooral ook omdat de politie al beschikt over de naam van degenen die zich niet kunnen identificeren. ‘Zo komen we in aanmerking voor een prestatiebonus, en daarmee houden we Oost Groningen veilig.’
Februari
De stad Münster doet bij de Europese Commissie zijn beklag over de toewijzing van het Nederlandse Nationaal Historisch Museum aan Arnhem. ‘Met de vrede van Münster heeft onze stad een veel grotere rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis dan Arnhem. Nergens studeren er zoveel studenten Nederlands als in Münster, en niet voor niets is Wim Kok eredoctor van onze universiteit. Toch is Münster niet uitgenodigd om een aanbod te doen voor het NHM. Wij vermoeden dat dat is omdat Münster niet in Nederland ligt, en dat is in strijd met het vrije verkeer van goederen en diensten dat we in Europa overeen zijn gekomen.’
Maart
De gemeente Schoondijke bepaalt dat ouderen die roken geen recht meer hebben op thuiszorg via de WMO. ‘Ook de medewerkers van de thuiszorg hebben recht op een rookvrije werkplek, en op deze manier voldoen wij aan die eis. Bovendien dwingt het krappe WMO-budget ons steeds meer om prioriteiten te stellen, en daarbij laten wij niet-rokers voorgaan’.
April
Bij opgravingen een Nijmegen is een munt gevonden van voor het begin van onze jaartelling. Dat blijkt duidelijk uit het inschrift aDL, dat staat voor 50 jaar voor Christus. De munt wordt aangeboden aan burgemeester Thom de Graaf, die zich daar zeer verheugd over toont. 'Nijmegen blijkt nog ouder dan we al dachten. Eens te meer is duidelijk dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. Dat verdient wel wat meer erkenning.'
Mei
Uitgeverij Sanoma lanceert het blad Mark, ‘voor iedereen die van zijn vrijheid wil genieten’. Het blad bevat artikelen, verhalen en fotorapportages, geselecteerd door hoofdredacteur Mark Rutte, tevens fractievoorzitter van de VVD.
Juni
Staatssecretaris Aboutaleb brengt de nota Wie niet werkt … uit. Daarin geeft hij aan hoe hij de strijd gaat aanbinden met de voedselbanken. Die belofte heeft Wouter Bos immers voor de verkiezingen gedaan.
Bijstandscliënten die voedselpakketten aannemen zullen in het vervolg gekort worden op hun uitkering. Voor wie geen uitkering heeft, gelden de pakketten als inkomen, waarover belasting moet worden betaald volgens een verhoogd tarief. Verwacht wordt dat daarmee binnen een half jaar het aantal voedselbanken gehalveerd zal zijn, en het aantal mensen dat van de voedselbanken gebruik maakt tot 20% zal zijn teruggebracht. Aboutaleb: ‘Daar mag u mij op afrekenen’.
Juli
NOVA onthult dat er een conflict is tussen de Milieudienst van de gemeente Amsterdam en de Rijksdienst voor het Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten over de bodemsanering op plekken waar zich in de Middeleeuwen scheepswerven bevonden. Volgens de Milieudienst is de sanering noodzakelijk vanwege hoge concentraties teer, carbol en loodwit, volgens de Rijksdienst maken deze stoffen deel uit van het oudheidkundig bodemarchief, en moeten ze geconserveerd worden. De Tweede Kamer wil opheldering, en roept de ministers Plasterk en Cramer van vakantie terug.
Augustus
Tijdens de Olympische Spelen in Beijing behalen de Nederlanders slechts één gouden medaille. Volgens Prof. Mr Dr Ir Pieter van Vollenhoven is hier sprake van een nationale ramp. Hij kondigt dan ook een diepgaand onderzoek aan door de Nationale Ongevallenraad.
September
Aan de Universiteit Utrecht wordt vol spanning uitgekeken naar de toespraak bij de opening van het academisch jaar van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, oud-politiecommissaris Grijpstra uit Oost Groningen.
In deze toespraak wijst Grijpstra op de genadeloze concurrentie die ons land ondervindt van China en India. Dat vraagt een krachtig innovatiebeleid, waarbij alle neuzen aan dezelfde kant uit de kruiwagen springen. Hij kondigt aan dat het communicatiebeleid zal worden gecentraliseerd: alle publicaties van medewerkers, van wetenschappelijke artikelen tot ingezonden stukken in een wijkblad, dienen in het vervolg goedgekeurd te worden door de afdeling communicatie. ‘Het moet niet zo zijn dat wij in het belang van de universiteit een nieuwe tramlijn bepleiten en dat allerlei zogenaamde vervoerskundigen dat daarna gaan bestrijden.’
Griipstra realiseert zich dat er daarmee een eind komt aan de academische vrijheid, maar acht dat onvermijdelijk. ‘Heeft u ooit gehoord van academische vrijheid in China?’
Oktober
Bij de behandeling van het wetsontwerp tot instelling van een leerwerkplicht voor iedereen onder de 27 jaar, dient de PvdA een amendement in om de leerwerkplicht uit te breiden tot 65 jaar. Kamerlid Mei Li Vos: ‘Dit is weer typisch zo’n geval waarin oude blanke mannen worden ontzien ten koste van de jongeren. Waarom zou iemand van boven de 27 die toevallig geld heeft of een werkende partner, niet hoeven te werken? Daar heeft de maatschappij even goed in geïnvesteerd.’ En Jacques Tichelaar voegt eraan toe: ‘Wij zijn niet voor niets de Partij van de Arbeid’. Het amendement haalt het echter niet: de PvdA krijgt alleen steun van D66 en GroenLinks.
November
Het blad Mark is onverkoopbaar gebleken. Maar Sanoma is op een idee gebracht, en brengt nu het blad Rita uit, ‘voor daadkracht en duidelijkheid’. Dit blijkt een groot succes: de eerste oplage van 620.555 exemplaren is binnen een week uitverkocht. Volgens een onbevestigd bericht in De Telegraaf krijgt Rutte een woedeuitbarsting als hij ziet dat het blad wordt gelezen tijdens fractievergaderingen van de VVD.
December
De gemeente Utteren geeft opdracht tot de bouw van drie galeischepen ten behoeve van work first projecten. Wethouder Scheepbouwer licht toe: ‘Wij zien hierin een belangrijk instrument om het beroep op de bijstand terug te dringen. Dat is hard nodig, want wij geven nog steeds veel meer uit aan bijstand dan door het Rijk wordt vergoed. Galeischepen zijn een klassieke methode om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten wennen aan het arbeidsritme. Wie niet bereid is in het kader van dit project de handen uit de mouwen te steken, moet ook niet verwachten dat hij een uitkering krijgt.’

In B&G december 2007