Zoek op trefwoord :
Vertrouwen bouw je langzaam op
Verschenen: 10-04-2007

Vertrouwen bouw je langzaam op. Nederlanders zijn van nature geneigd de overheid te vertrouwen, maar de overheid moet geen dingen doen waarmee men dat vertrouwen beschaamt. Politici moeten zich gebonden weten aan de verwachtingen die zijzelf en hun voorgangers gewekt hebben, moeten geen verwachtingen wekken waaraan ze niet kunnen voldoen, en verantwoording afleggen wanneer het fout gaat.
Dus niet eerst mensen in een Melkertbaan voorhouden dat het 'een echte baan' is, en ze daarna verwijten dat ze niet doorstromen. Niet zeggen dat Nederland in Irak geen krijgsgevangenen zal ondervragen, en dat daarna toch doen. Niet in de verkiezingscampagne elkaar verwijten aan de ontslagbescherming te willen tornen, en dat dan toch in het regeerakkoord zetten. Niet beloven dat je in vier jaar van probleemwijken prachtwijken gaat maken. En zelf alle documenten openbaar maken die een rol gespeeld hebben bij onze politieke steun aan Bush bij zijn inval in Irak, en het NIOD die laten beoordelen.

Statement voor de website Samenwerken aan Nederland

Reageer via

www.samenwerkenaannederland.nl/overheid/discussie/discussie-over-vertrouwen/overheid-moet-vertrouwen-niet-beschamen