Zoek op trefwoord :
Boekpresentatie
Verschenen: 18-02-2007

De Leidse Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften bestaat veertig jaar. Op 10 januari 1967 werd de commissie door burgemeester Van der Willigen geïnstalleerd, en op 7 april 1967 deed de commissie voor het eerst uitspraak.
Daaraan was heel wat vooraf gegaan. Leiden was de eerste gemeente waar de raad zijn bevoegdheid om in bepaalde gevallen te beslissen op beroepschriften tegen besluiten van B&W overdroeg aan een speciale commissie uit de raad, voorgezeten door een onafhankelijke jurist. Anders dan de gemeenteraad hield die commissie zittingen waar hoor en wederhoor werd toegepast. De indiener van een beroepschrift maakte zo meer kans dan wanneer de raad een beslissing nam op basis van een preadvies dat was opgesteld door dezelfde ambtenaren die het aangevochten besluit hadden voorbereid.
Toch riep het functioneren van de nieuwe commissie nog heel wat vragen op. Waren de raadsleden in de commissie nu volksvertegenwoordiger of rechter? Hoe zat het de openbaarheid van de vergaderingen? En stond de gemeentewet deze overdracht van bevoegdheden eigenlijk wel toe?
In de loop van de tijd is de kern hetzelfde gebleven: het toepassen van hoor en wederhoor wanneer burgers een beslissing van de gemeente aanvechten. Maar er is ook veel veranderd. In 1967 deed de commissie nog slechts drie uitspraken, in 2006 waren dat er 813. Als gevolg van nieuwe regelgeving door het Rijk, waren het ook geen uitspraken meer op beroepschriften, maar adviezen aan B&W over de afhandeling van bij B&W ingediende bezwaarschriften.
De geschiedenis van de commissie wordt beschreven in Bezwaren tegen het beroep, geschreven in opdracht van de gemeente door Paul Bordewijk. Er wordt ook ingegaan op de huidige situatie. Een aantal geruchtmakende casussen wordt beschreven, en het boekje bevat interviews met een aantal betrokkenen.
Het boekje zal worden aangeboden aan burgemeester Henri Lenferink tijdens een symposium met het volgende programma:
13.15 – 13.45 Inloop
13.45 – 14.00 Aanbieding Bezwaren tegen het beroep door Paul Bordewijk aan burgemeester Lenferink
14.00 – 14.30 Paul Bordewijk: Veertig jaar Commissie voor de Beroep- en Be zwaarschriften, continuïteit en verandering
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.45 Prof. Mr. W. Konijnenbelt, lid van Raad van State: Leidse lessen
15.45 – 16.30 Mr. B.K. Olivier, voorzitter van de Leidse Commissie voor de Be- roep- en bezwaarschriften: Aard en omvang van de toetsing in de bezwaarprocedure: dilemma's?
Voorzitter is mr. B.K. Olivier.
Het symposium wordt gehouden op 23 maart 2007 in zaal C-131 van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, in Leiden.
Opgave bij Erna Hiddema: E.Hiddema@Leiden.nl