Zoek op trefwoord :
Nederland in 2007: een land dat de kluts kwijt is
Verschenen in 'B&G' - 23-12-2006

Januari
Maurice de Hondt meldt op zijn website, dat hij gesolliciteerd heeft op de functie van burgemeester van Deventer. Zo hoopt hij zeggenschap te krijgen over het Deventer politiekorps en eindelijk na te kunnen gaan wat er echt gebeurd is in het onderzoek na de moord op de weduwe Wittenberg. Hij heeft ook een nieuwe slogan voor de stad: Deventer Moordstad.
Februari
In het nieuwe regeerakkoord van CDA, PvdA en GroenLinks wordt opgenomen dat de uitvoering van de AOW wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten. Die zijn beter in staat dan het Rijk om te beoordelen wie echt voor ondersteuning in aanmerking komt.
Onderhandelaar Verhagen: wanneer decentralisatie kosten spaart bij de bijstand, waarom dan niet bij de AOW? Gemeenten krijgen een objectief vastgesteld AOW-budget, dat jaarlijks door het Rijk wordt aangepast. Zo kan het rijk de uitgaven aan de AOW in de hand houden, en is er geen behoefte aan de Bos-belasting die de PvdA wilde invoeren.
Onderhandelaar Halsema: ouderen hoeven zich geen zorgen te maken dat dit ten koste van hun uitkering gaat. We hebben bedongen dat iedere Nederlander recht houdt op een AOW-uitkering die meegroeit met de welvaart.
Onderhandelaar Bos: en om te voorkomen dat de gemeenten de kosten gaan afwentelen op de burgers, zullen we gemeenten die hun belastingen te veel verhogen keihard aanpakken.
Maart
Maurice de Hondt meldt op zijn website, dat hij door CdK Janssen is afgewezen als kandidaat voor het burgemeesterschap van Deventer. 'Zo krijgt de Deventer bevolking niet de mogelijkheid om zich bij het referendum over mijn kandidatuur uit te spreken. Het is een laatste stuiptrekking van een politieke elite die fouten toedekt en niet weet wat er in de bevolking omgaat.'
April
De Universiteit Nijenrode verleent een eredoctoraat aan voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Bij de aanvaarding hiervan pleit Barroso voor de samenvoeging van de verschillende politiekorpsen in Europa tot één Europees korps. 'Zeker nu Bulgarije en Roemenië tot de Unie zijn toegetreden, kent de misdaad binnen Europa geen grenzen meer. Dat vraagt om een gedecideerd antwoord van de Europese leiders. Hoe kan men optreden tegen de internationale misdaad met meer dan 25 afzonderlijke politiekorpsen die elk hun eigen computersysteem hebben, en hun eigen prioriteiten bij de misdaadbestrijding?'
Mei
In het collegeprogramma van het nieuwe College van GS in Fryslân wordt afgesproken dat er een gedragscode komt voor de hele provincie. Onderdeel daarvan wordt dat op straat alleen nog Fries wordt gesproken. Toeristen worden hiervan vrijgesteld, maar moeten daarvoor dan wel een speciale toeristenpas aanvragen om zich als zodanig te identificeren. Dat geeft ook een nieuwe mogelijkheid om toeristenbelasting te innen.
Juni
De nieuw opgerichte postbezorgingsbedrijven krijgen geen toestemming van het Koninklijk Huis om postzegels uit te geven met de beeltenis van Koningin Beatrix, terwijl TNT die wel heeft. Omdat zij dit als oneerlijke concurrentie beschouwen, hebben de bedrijven zich daarover tot de Europese Commissie gewend. Desgevraagd laat Neelie Kroes weten de zaak in onderzoek te hebben. 'Maar waarom zetten ze mij niet op die postzegels? Ik ben toch de Koningin van de vrije markt?'
Juli
Omwonenden van het Oudekerksplein in Amsterdam vragen om de naam van het plein te veranderen. 'Ons adres wordt steeds meer geschreven als Oudkerksplein, omdat men denkt dat het plein vernoemd is naar de vroegere wethouder Rob Oudkerk die hier regelmatig in de buurt gesignaleerd wordt. Wij willen daar niet mee geassocieerd worden.'
Augustus
De nieuwe minister van Cultuur geeft haar visie op het cultuurbeleid voor de komende kabinetsperiode. Agnes van Ardenne vindt dat musea zich niet genoeg richten op allochtonen. 'Musea houden vaak ook onvoldoende rekening met de gevoeligheden van het mensen uit het Middellandse Zeegebied. Al die naaktschilderijen, is dat nu echt nodig?'
Zij wil daarom dat elk museum per jaar minstens één halal tentoonstelling organiseert. Daar mogen geen schilderijen hangen waarop mensen zijn afgebeeld, en de tentoonstelling moet afzonderlijke toegangstijden hebben voor mannen en voor vrouwen. 'Wanneer Albert Heijn halal vlees verkoopt, en de Rabo Bank halal hypotheken verstrekt, mogen de musea niet achterblijven. Anders zal het nooit lukken om de kloof tussen autochtonen en nieuwkomers te overbruggen.'
September
De Nederlandse Museumvereniging reageert woedend op de voorstellen van minister Van Ardenne. 'Dit is je reinste censuur. De minister moet zich niet bemoeien met wat wij tentoonstellen. Wanneer de regering zo graag wil dat allochtonen musea bezoeken, laat museumbezoek dan een verplicht onderdeel worden van de inburgeringscursussen. Waarom verlenen wij het Nederlanderschap aan mensen die nog niet eens De Nachtwacht hebben gezien?'
Oktober
Voor de Commissie Gelijke Behandeling speelt een zaak van een lerares uit Sittard die ontslagen is, omdat zij geweigerd heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de directeur drie zoenen te geven. 'Waarom moet ik mij door allerlei vieze kerels laten aflikken, wanneer moslima's niet eens een hand hoeven te geven?' Volgens de schoolleiding zou zij zich daarmee buiten de groep hebben geplaatst: 'dit hoort nu eenmaal bij onze cultuur, zeker in Limburg. Daarom heeft zij na de vakantie geen nieuwe aanstelling gekregen'.
November
De Nederlandse Mededingingsautoriteit laat een inval verrichten bij de grote politieke partijen en het Centraal Planbureau. 'Ook bij politieke partijen zijn kartelafspraken verboden. Wij hebben sterke aanwijzingen dat de zogenaamde toetsing van de verkiezingsprogramma's door het CPB vorig jaar heeft geleid tot onderlinge afstemming van de programma's. Dat gaat ten koste van de politieke consument.'
December
Met het oog op de komende feestdagen wordt alom uitgekeken naar de uitspraak van Commissie Gelijke Behandeling over het ontslag van de Sittardse lerares. De Commissie stelt haar in het ongelijk, omdat zij zich bij haar weigering niet baseerde op een religieus voorschrift. De lerares is woedend: 'dat is toch geen gelijke behandeling.'