Zoek op trefwoord :
Aardappel anders
Verschenen: 14-05-2006

Minister Pechtold heeft bij het stofzuigen een paar miljoen onder het vloerkleed aangetroffen. En dus kwam er op 1 mei een persbericht, dat Pechtold dit jaar tien miljoen en volgend jaar nog een vijftien miljoen beschikbaar stelt voor tien wijken in Nederland waar de meest urgente en structurele problemen heersen. Welke wijken dat zijn, staat er niet bij. Ik citeer maar even letterlijk: "Zo'n 10 buurten met de meest ernstige problemen, die sterk onder druk staan en waar de bewoners zich steeds minder verbonden voelen met hun buurt, kunnen in aanmerking komen voor een gezamenlijke interventie. Dat zullen steden zijn die er vol voor gaan, en bereid zijn om snel resultaten te boeken."
Dit is nu precies de manier waarop je het land niet moet besturen. Je nodigt gemeente uit plannetjes bij je in te dienen die men daarna op het ministerie uitgebreid gaat zitten wegen: is de wijk wel slecht genoeg, en het plan goed genoeg? Maar het gaat om minuscule bedragen vergeleken met andere geldstromen die van belang zijn voor de probleemwijken. Als het dus een heel goed plan is, is er al lang geld voor bestemd. Dienen gemeenten zo'n prima plan in, dan maken ze een mooie kans, maar wordt de uitvoering van het plan wel vertraagd, want Pechtold gaat geen geld geven aan plannen die al uitgevoerd zijn. Is er voor het plan nog geen geld, dan is het kennelijk niet de eerste prioriteit van de gemeente. Het plan zou dan wel geld krijgen wanneer de gemeente meer vrij besteedbare middelen had. Dat zal waarschijnlijk ook wel gebeuren wanneer het plan niet in de prijzen valt: wanneer het een goed plan is komt het dan wel een jaar later aan de beurt.
Intussen is er dan wel een heleboel administratieve rompslomp geweest. In het persbericht wordt verwezen naar het project 'Andere Overheid', en daarom zou het project moeten functioneren 'zonder veel administratieve rompslomp'. Er staat niet 'zonder administratieve rompslomp', want er wordt wel extra met papier geschoven.
In het kader van 'Andere Overheid' wordt juist geprobeerd dit soort specifieke uitkeringen af te schaffen. Gemeenten krijgen dan meer mogelijkheden om eigen keuzes te maken en krijgen minder administratieve verplichtingen. Bij specifieke uitkeringen zijn er twee mogelijkheden: òf de gemeenten had het project ook uitgevoerd als de middelen vrij besteedbaar waren, òf de gemeente had een ander project gekozen. In het eerste geval is de specifieke uitkering overbodig, in het tweede geval leidt de specifieke uitkering tot een suboptimale besteding, en is deze dus schadelijk.
Minister Pechtold is de eerstverantwoordelijke voor 'Andere Overheid'. Hij doorkruist dus zijn eigen streven de specifieke uitkeringen te saneren. Het is meer 'aardappel anders' dan 'andere overheid'. Maar er zit wel een ratio achter. Slechts weinig mensen zijn gepokt en gemazeld in de theorie van de gemeentefinanciën. Die zien hoe Pechtold zijn eigen doelstelling inzake de specifieke uitkeringen uit het oog verliest. Veel meer mensen wonen in de tien wijken die uiteindelijk in de prijzen zullen vallen. Pechtold heeft nu al tijd gereserveerd in zijn agenda om die wijken te bezoeken, en zich daar als weldoener te laten toejuichen. Zeker wanneer hij lijsttrekker van D66 wordt, komt hem dat goed uit. Met die 25 miljoen financieren we dus eigenlijk de verkiezingscampagne van D66.
In: NU/z Overheid. Voor discussie hierover: