Zoek op trefwoord :
Zeperd voor Zalm
Verschenen: 20-02-2006

Minister Zalm verraste de kijkers naar de laatste uitzending van Buitenhof met de mededeling dat 62 gemeenten hogere OZB-tarieven hadden vastgesteld dan de wet toestond. Hij riep de inwoners van die gemeenten maar alvast op hun OZB-aanslag dit jaar niet te betalen. Welke gemeenten dat waren kon je op internet terugvinden. De grootste boosdoener was Castricum, maar ook Wassenaar, waar de VVD de meerderheid in het college had, behoorde tot de boosdoeners.
Zalm had kennelijk geopteerd voor de glansrol van de man die opkomt voor de kleine man, en hem wil beschermen tegen geldbeluste gemeentebestuurders die zich bij hun pogingen tot kneveling van de burgerij storen aan god noch gebod. Misschien hoopte hij hiermee ook nog wat reclame te maken voor zijn eigen partij, al zullen ze hem dat in Wassenaar niet in dank hebben afgenomen. VVD-stemmen helpt daar kennelijk niet om de lasten laag te houden, en een lijst-Zalm komt op de stemcomputer niet voor.
Je had je ook voor kunnen stellen dat dit allemaal minder was opgespeeld. De nieuwe OZB-wetgeving moest ten slotte nog door de Eerste Kamer op het moment dat de gemeenten wettelijk verplicht waren hun begroting vast te stellen. Ik had verwacht dat er wethouders op de tv zouden verschijnen met de mededeling dat ze ook wel wisten dat na de aanneming van de wetswijziging op 20 december hun verordening niet meer klopte, maar dat ze de raad zouden voorstellen de tarieven te verlagen voordat de aanslagen de deur uit gingen.
De reactie was echter anders: volgens de wethouder financiën van Castricum hadden ze op het departement niet goed gerekend. Dat wordt bevestigd door het Groningse COELO, dat bijhoudt hoe de lokale lasten in Nederland zich ontwikkelen, en niet begrijpt hoe het kabinet aan zijn lijstje komt. Zelf maar eens op de website van Tilburg gekeken, de grootste boosdoener volgens Zalm het door het kabinet gepubliceerde lijstje. Het tarief voor de woningen bedraagt daar echter dit jaar € 2,15, ruim beneden het bedrag van € 2,43 tot waar de gemeenten vrij zijn in de verhoging van dit tarief.
Uit het overzicht van het COELO blijkt dat er wel gemeenten zijn die enige tienden van procenten meer belasting heffen dan is toegestaan, vaak van bedrijven, maar de vraag is of dat zulke drastische consequnties heeft als Zalm suggereert. De jurisprudentie is tot nu toe dat je dan alleen die paar tienden van procenten die de gemeente te veel wil heffen niet hoeft te betalen, maar verder wel degelijk belastingplichtig bent.
Toch heeft de minister van Financiën de 200.000 inwoners van Tilburg opgeroepen hun aanslag voor de OZB niet te betalen, terwijl er met die aanslag niets mis is. Dat kan natuurlijk voor geen meter. Wanneer Zalms gegevens klopten, was zijn optreden misschien ongebruikelijk, maar paste het in de nieuwe politiek van 'ik doe wat ik wil en ik zeg wat jij wilt horen'. Maar nu blijkt dat Zalm veel gevallen de verkeerde gegevens heeft gebruikt. Dat kan niet voor een minister van Financiën. Die moeten we op zijn woord kunnen geloven; we kunnen ons geen minister van Financiën permitteren die uit zijn nek kletst.
Ik zie niet hoe Zalm hierna als minister gehandhaafd kan blijven. En zijn vriendje Remkes is medeverantwoordelijk, dus die zal ook weg moeten. Daarmee heeft Zalm de stekker uit het kabinet getrokken. Partijbesturen doen er goed aan snel bijeen te komen om zich op de nieuwe verkiezingen voor te bereiden.

U kunt hierover discussiëren op wttp://Overheidlog.nu.nl/