Zoek op trefwoord :
De RGL komt er niet
Verschenen in 'PvdA Leiden' - 17-01-2006

Het is goed dat in de vorige aflevering van E-nieuws het verslag van Liesbeth Hesselink is opgenomen over de precieze gang van zaken tijdens het raadsdebat van 21 december over de Rijn-Gouwe-Lijn. Dat gaf heel wat meer inzicht dan het verslag in het Leidsch Dagblad. Bij het Leidsch Dagblad hebben ze niet zo'n hoge dunk van de belangstelling van de Leidenaar voor de lokale politiek, maar wanneer je bij zo'n gewichtig onderwerp al niet goed aangeeft wat er nu besloten is en waarom, en niet uitlegt dat als gevolg van de dualisering ingrijpende besluiten als zo'n bestuursovereenkomst niet meer de competentie van de gemeenteraad zijn, dan zaag je als regionale krant toch aan je eigen stoelpoten.
Mijn conclusie uit de besluitvorming op 21 december is dat de Rijn-Gouwe-Lijn er niet zal komen. De provincie Zuid-Holland gaat geen rails door de Breestraat aanleggen wanneer de gemeente Leiden dat niet wil, en de gemeente kan na de uitspraak van 21 december daar niet meer mee instemmen wanneer de railverbinding Leiden-Katwijk niet tot stand komt. Voor dat laatste is veel geld nodig, meer dan wat Rijk en provincie in deze regio willen besteden. En dat zeker niet aan een project dat in de regio zelf zo impopulair is, dat zelfs de minister van Bestuurlijke vernieuwing er in zijn wethouderstijd geen referendum over wilde houden.
Daarmee zijn we met goed fatsoen van het project af. De Rijn-Gouwe-Lijn zou betekenen:
  • verdrijving van de bussen uit de Breestraat;
  • verdrijving van de fietsers uit de Breestraat;
  • een voortdurende jacht op illegale fietsers in de Breestraat die geen zin hebben om naar V&D te gaan lopen;
  • verdrijving van de taxi's en de parkeerbusjes uit de Breestraat;
  • hoge schadeclaims wanneer op 3 oktober de Breestraat wordt afgesloten;
  • hardrijdende trams op de Lammenschansweg die de inpassing in het rooster van de NS moeten halen;
  • onzekerheid over de toekomst van de treinverbinding Leiden-Utrecht, die voor Leiden nu eenmaal veel belangrijker dan de verbinding met Gouda.
Een railverbinding met Katwijk is op zichzelf wel zinvol, maar weren van al het andere verkeer uit de Breestraat blijft daarvoor een te hoge prijs. Laat die tram naar Katwijk bij het station eindigen of een rondje over de Beestenmarkt maken. West zonder Oost dus, daar ben ik voor. Zelfs wanneer Leiden geld toe zou krijgen om treinen door de Breestraat te laten rijden, zouden we dat niet moeten willen.
Ik zit nog wel met de uitspraken van onze fractie over het draagvlak. De week vóór het raadsdebat werd ik rond etenstijd opgebeld door een onderzoeksbureau dat in opdracht van het College vroeg ik voor of tegen de RGL was. Meestal houd ik niet zo van dit soort bellers, maar in dit geval heb ik enthousiast mijn mening gegeven. Ik heb echter nergens iets over de uitslag gelezen. Kennelijk kwam die niet in de kraam van het college te pas.
Toch verwacht de fractie de tegenstanders van de RGL te kunnen overtuigen van het nut van een complete Rijn-Gouwe-Lijn, terwijl men hun in verkiezingstijd tegelijkertijd zal moeten voorhouden dat de RGL niet belangrijk genoeg is om daardoor je stem bij de raadsverkiezingen te laten bepalen. Anders gaat de PvdA die verkiezingen verliezen.
De verkiezingstijd is ook niet echt de periode waarin politici zich bereid tonen om zich van hun ongelijk te laten overtuigen, terwijl ze dat wel van de tegenstanders vragen. Die moeten van Liesbeth aangeven hoe zij de bereikbaarheid van het centrum willen verbeteren, terwijl het bezwaar tegen de RGL nu juist is dat daardoor de bereikbaarheid van het centrum verslechtert.
De Rijn-Gouwe-Lijn is typisch een geval van bestuurlijke verstrikking. Het lijkt eerst een mooi idee om de gewenste railverbinding met Katwijk te koppelen aan het behoud van het spoorlijntje tussen Alphen en Gouda. Binnen de gemeenteraad stond de ChristenUnie alleen met zijn kritiek. Intussen zijn steeds meer bezwaren naar voren gekomen, en steunen alleen de collegepartijen het nog. Wethouder Hessing wijst erop, dat de lijn in bijna alle verkiezingsprogramma's stond. Hij is ingehuurd om de RGL te realiseren, zonder dat hij zich van te voren kon afvragen of dat nu wel een goed idee was. Hetzelfde geldt voor Jeltje van Nieuwenhoven. Zij moeten zich bekocht voelen nu het draagvlak wegvalt.
In dit geval had ik een referendum een mooie oplossing gevonden. Dat is de beste toets voor het draagvlak. Je had dan bij de raadsverkiezingen twee stemmen kunnen uitbrengen, één over de RGL, en één over al die andere mooie dingen die de PvdA wil. Het is mij niet duidelijk waarom de PvdA dat niet wilde, maar al helemaal niet waarom D66 dat niet bepleit heeft. Wanneer D66 gewild had, was dat referendum er gekomen. Maar ja, D66'ers zijn net de bezoekers van Center Parks: voor bestuurlijke vernieuwing, maar nu even niet.
Gepubliceerd in E-nieuws van de PvdA Leiden.

Een discussie over deze column vindt u op
www.leiden.pvda.nl/nieuwsbericht/2641