Zoek op trefwoord :
2005: een opwindend jaar
Verschenen in 'B&G' - 02-01-2005

Januari
Het Tweede-Kamerlid Wilders (Groep Wilders) stelt vragen over het rekenonderwijs op het Pius XLVIII College in Doetichem. Hij heeft vernomen dat daar in Arabische cijfers gerekend wordt en wil dat de minister daar iets tegen doet. Voor de camera van Den Haag Vandaag zegt onderwijsminister Maria van der Hoeven toe dat er de volgende dag nog een circulaire uit zal gaan om de scholen erop te wijzen dat er alleen met Romeinse cijfers mag worden gerekend. "We moeten de Joods-Christelijke oorsprong van onze beschaving in ere houden."
Februari
Wethouder W. Wortel (PvdA) van Technostad kondigt aan dat oversteeklichten voor voetgangers voortaan pas op groen zullen springen wanneer er eerste een munt van 10 eurocent in een gleuf is gedaan. Daarmee worden ook voetgangers gedwongen mee te betalen aan het onderhoud van de openbare ruimte. Men studeert nog op de mogelijkheid ook per chipper te betalen. Op de vraag, of hij niet bang is dat er zo veel meer mensen door rood zullen oversteken, zegt hij dat de eerstkomende maand de politie extra zal surveilleren. "Daar zijn keiharde afspraken over gemaakt, waarbij de politie ook een deel van de opbrengst krijgt."
Maart
Er ontstaat commotie wanneer uit een reportage in het blad Weekend blijkt dat Prinses Maxima in het geheim prinses Amalia in de Sint Pieter in Rome door de Paus opnieuw heeft laten dopen. Daarbij blijkt haar beloofd te zijn dat zij naar haar dood heilig zal worden verklaard. Een wonder is al geschied: heeft zij niet de uitrit van Huis ten Bosch in een gelijkwaardige kruising doen veranderen?
April
Burgemeester Deetman laat driehoeksborden verwijderen waarop een concert wordt aangekondigd van het Philadelphia String Quartet. "Wat mensen binnen de vier muren van een nachtclub doen moeten ze zelf weten, maar aankondigingen in het openbaar van vrouwen die optreden in een minuscuul stukje ondergoed passen niet in de openbare ruimte. Als burgemeester heb ik wat dat betreft een voorbeeldrol te vervullen."
Mei
De Arnhemse ambtenaar Jan den Dunnen begint een proces tegen de gemeente omdat hij op zijn werkplek gevrijwaard wil worden van het uitzicht op zijn collega Miep Wijdemans die lijdt aan overgewicht. Den Dunnen, een verwoed roker, beschouwt dit als een vorm van visuele overlast: "Wanneer iedereen recht heeft op een rookvrije werkplek, waarom ik dan niet op een vetvrije werkplek?"
Juni
Op het Madame de Pompadour College in Purmerend zijn drie meisjes naar huis gestuurd die ondanks de warmte geen naveltruitje droegen. "Op onze school is het gewoon dat meisjes bij deze temperatuur er luchtig bijlopen. Meisjes die dan toch coûte que coûte hun navel bedekt willen houden, stellen zich buiten de gemeenschap. Wij denken ook dat hierbij religieuze motieven in het spel zijn."
Juli
In de Ali ben Baba moskee in Amsterdam West verbiedt Imam El Aballino de gelovigen om Griekse twee-euro stukken aan te nemen. Die zijn haram, omdat daarop blote vrouwenborsten staan afgebeeld. Minister Zalm reageert dat de munten wettig betaalmiddel zijn, en dat wie die niet wil aannemen maar buiten de Eurozone moet gaan wonen. El Aballino krijgt echter bijval van het Tweede-Kamerlid André Rouvoet (ChristenUnie): "Ook in onze kring is men ongelukkig met deze munten. Het gaat er niet alleen om dat er vrouwenborsten op staan afgebeeld, maar ook dat deze vrouw door een stier wordt ontvoerd en op het punt staat door hem verkracht te worden. Wij begrijpen niet dat feministen hier niet tegen in opstand komen." Kardinaal Simonis roept op tot herstel van normen en waarden in Europa: "Commissaris Buttiglione zou hier allang een eind aan hebben gemaakt."
Augustus
Het Tweede-Kamerlid Joost Eerdmans (LPF) ergert zich eraan dat regelmatig verdachten worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerdmans heeft liever dat er af en toe eens iemand uit het criminele circuit een tijdje onschuldig de gevangenis in moet, dan dat talloze daders vrij rond blijven lopen en in recidive vervallen. *
September
In een toespraak tot het D66-congres bepleit minister Brinkhorst dat uitkeringsgerechtigden worden uitgesloten van het kiesrecht. "Wie een uitkering ontvangt, draagt per saldo niet bij aan de overheidsfinanciën en moet dus ook geen zeggenschap hebben over de besteding daarvan. No representation without taxation. Wanneer wij met het kiesstelsel terugkeren naar de negentiende eeuw, en met het onderwijs, en met de sociale zekerheid, waarom dan niet met het kiesrecht? Dat past in de vernieuwingsagenda van dit kabinet."
Oktober
Bij de begrotingsbehandeling in Venloërkerspel bepleit de fractie van GroenLinks dat het ambtenaren in publieksfuncties verboden wordt een stropdas te dragen. "In de huidige samenleving is de stropdas duidelijk een teken van een rechtse politieke gezindheid. Burgers hebben er recht op te woord gestaan te worden door iemand die zich in dat opzicht neutraal opstelt."
November
De nieuwe partij Fortuynisten 2005 brengt de brochure Oog om oog uit. In deze brochure wordt ervoor gepleit om voor moordenaars opnieuw de doodstraf in te voeren. De organen van de ter dood veroordeelde zouden beschikbaar moeten komen voor transplantatie, ten behoeve van de meest biedende. De opbrengst daarvan komt toe aan de nabestaanden van het slachtoffer. "Die kunnen dat geld dan gebruiken voor een standbeeld." In een column in De Telegraaf schrijft Prof. Smalhout dat hij zonodig bereid is de verdoving tot stand te brengen die nodig is om te zorgen dat de organen van de veroordeelde zo goed mogelijk bruikbaar zijn. "Daarmee doen ze nog wat terug voor de maatschappij".
December
In een voorstudie voor het VVD-verkiezingsprogramma bepleiten Docters van Leeuwen, Verdonk en Dales de opheffing van het binnenlands bestuur. "In de tijd van Thorbecke was het zinvol dat elke stad zijn eigen stadhuis had, maar nu iedereen internet heeft is dat volkomen achterhaald. Afschaffing van alle bestuursfuncties bij de gemeenten alleen al levert een besparing van meer dan 500 miljoen euro per jaar, nog afgezien van de besparingen die dit op rijksniveau oplevert. Alle gemeentelijke diensten kunnen worden samengebracht in regionale uitvoeringskantoren van de verschillende ministeries, zoals de belastingdienst. Coördinatieproblemen tussen verschillende overheden worden zo geëlimineerd, en alle inwoners van ons land worden gelijk behandeld. De onroerende-zaakbelasting kan dan gewoon gehandhaafd blijven, want er zullen geen verschillen in tarief meer zijn."

In B&G december 2004

* De tekst voor augustus wijkt af van het origineel. Op verzoek van J. Eerdmans heb ik de fictieve citaten verwijderd, nadat Prof. H. den Doelder in de tweede Winterlezing voor de Juridische Faculteit van de EUR op 6 februari 2006 deze pseudo-citaten gebruikt heeft alsof ze daadwerkelijk door Eerdmans waren uitgesproken.

Voor de slechte verstaander: ook de niet geschrapte citaten zijn fictief, en de voorspelde gebeurtenissen hebben niet plaats gevonden. Politiek en humor, het blijft een lastige combinatie.

Zie hierover ook Willem Minderhout, de 'ver-google-ing' van de bewijsvoering in www.deleunstoel.nl .