Zoek op trefwoord :
Lakse politie
Verschenen in 'Intermediair' - 11-01-2001

Eerst waren er de ‘antifascisten’ die Filip de Winter het spreken in Buitenhof onmogelijk wilden maken. Daarna hield de politie de weg vrij voor het escorte van de Hells Angels bij de begrafenis van Sem Klepper. Beide gebeurtenissen kwamen samen bij de mishandeling van de televisiepresentatoren Barend en Van Dorp, om hen te laten verklaren dat de Hells Angels geen criminele organisatie zijn.

Eind vorig jaar was er ook een Marokkaanse theaterproductie die niet door ging omdat de medewerkers zich bedreigd voelden. En de film over Ajax die in een aantal grote steden niet gedraaid wordt, omdat supporters van andere clubs dan de boel zouden komen verbouwen.

Wat bij dit alles opvalt is hoe lauw er gereageerd wordt. Natuurlijk is er verontwaardiging in columnerend Nederland, en worden er de nodige ingezonden stukken over geschreven. Af en toe verheft ook een politicus zijn stem. Maar de verontrusting die in ons land heerst omdat de treinen niet op tijd rijden, blijft achterwege.

Er is ook veel begrip voor het feit dat Barend en Van Dorp zijn gezwicht voor de niet-criminele motorclub. Dat begrip heb ik ook, maar het roept wel de vraag op wat er ook al weer mis was met Karremans.

Vooral uit het optreden van de politie blijkt geen enkel gevoel van urgentie. Toch is hierbij volop de vrijheid van meningsuiting in het geding. Daarvan heb ik altijd gedacht dat het een van de fundamentele waarden van onze maatschappij was. Maar in plaats van er alles aan te doen om die vrijheid te garanderen, laat de politie zich leiden door wat de burgemeester van Den Bosch noemt de cultuur van deëscalatie. En geen burgemeester of politiecommissaris die zich daar in zijn nieuwjaarstoespraak van distantieert.

Integendeel. Zo’n De Winter, daar kun je toch op je vingers van natellen dat daar moeilijkheden van komen? En zo’n Ajax film, dat is toch ook provocerend? En wanneer die Marokkaanse toneelspelers geen aangifte doen van bedreiging, wat moet de politie dan? En die opera was toch ook kwetsend voor orthodoxe islamieten? Een van de vrouwen van Mohammed op het toneel, dat kan toch niet in een multiculturele samenleving?

Barend en Van Dorp hadden ook groot gelijk om geen aangifte doen, want je weet maar nooit hoe de leden van de niet-criminele motorclub daar op zouden reageren. En wanneer het de politie al niet lukt om oude vrouwtjes tegen roof te beschermen, moet dan hun kostbare tijd worden gebruikt om mensen te beschermen die zich willens en wetens door hun provocerend gedrag in het gevaar begeven?

Het afgelopen jaar bleek een aantal malen dat de extreme politie-inzet die nodig was om de voetbalkampioenschappen van deze zomer enigszins ordelijk te laten verlopen, ten koste van de veiligheid van de gewone burger gegaan is. Maar bij de bovengenoemde incidenten was er nog iets anders aan de hand. Vrijheid van meningsuiting vinden ze bij de politie gewoon niet zo belangrijk.