Zoek op trefwoord :
BSE en RSI
Verschenen in 'Intermediair' - 08-02-2001

Sommige mensen worden ziek van koeien, anderen van muizen. Wie besmette gedeelten binnen krijgt van een koe met BSE, kan de ziekte van Creutzfeld-Jakob krijgen. Wie te lang achter elkaar een computer met een muis bedient, kan daarvan RSI krijgen.

De ziekte van Creutzfeld-Jakob is dodelijk, een muisarm niet. Daar staat tegenover dat honderdduizenden mensen last van RSI hebben, en daardoor vaak arbeidsongeschikt zijn geraakt, terwijl Creutzfeld-Jakob in Nederland maar zelden voorkomt. De kans dat je van het eten van een biefstukje ziek wordt is onvergelijkbaar veel kleiner dan dat je van het werken met een muis arbeidsongeschikt wordt.

In dat licht is het merkwaardig, hoeveel aandacht BSE krijgt, en hoe weinig RSI. Wanneer een koe met BSE wordt ontdekt, wordt die niet alleen zelf afgekeurd voor consumptie – hoewel waarschijnlijk alleen de organen besmettingsrisico opleveren – maar wordt de hele stal geruimd. Ondanks deze dubbele voorzorg neemt de consument ook nog zijn eigen maatregelen, door minder rundvlees te eten.

RSI wordt daarentegen geaccepteerd als een soort natuurverschijnsel. Er wordt wel geëxperimenteerd met houdingen die minder belastend zijn, maar niemand denkt eraan om rigoureus deze volksziekte uit te bannen, door eenvoudigweg het gebruik te verbieden van computerprogramma’s waarbij een muis nodig is.

Bij andere werkzaamheden is de arbo-wetgeving veel minder soepel. Het is in schouwburgen tegenwoordig niet meer toegestaan om met de hand decorstukken omhoog te hijsen; in plaats daarvan hebben de theaters dure gemotoriseerde apparatuur aan moeten schaffen.

De hoogte waarop glazenwassers op een ladder mogen staan is beperkt, zodat eigenaren van hoge gebouwen kosten moeten maken om veiliger oplossingen te creëren. Niet elk bejaardenhuis krijgt daar van staatssecretaris Vliegenthart genoeg geld voor, zodat in sommige van die huizen mensen die toch al niet van hun kamer komen, de hele dag tegen ondoorzichtige ruiten aan zitten te kijken.

Met het verbieden van de muis zou men veel meer mensen behoeden voor ziekte en arbeidsongeschiktheid dan die paar toneelknechten en glazenwassers en die enkele rundvleeseter die zonder al die maatregelen Creutzfeld-Jakob zou krijgen.

Toch gebeurt het niet. Juist omdat het er zo weinig zijn, zijn de maatschappelijke kosten van de arbo-maatregelen ten gunste van glazenwassers en toneelknechten ook maar beperkt. Verbieden van de muis zou veel meer werkgevers op kosten jagen.

Technisch moet het best mogelijk zijn. Pas sinds de introductie van Windows – het programma met de muis – lijden we onder RSI. Voordat de muizen onze kantoortuinen bevolkten was er een perfect programma voor tekstverwerking waar je geen RSI van kreeg. Maar het zou wel de omzet van meneer Gates aantasten.

Misschien vinden we het ook wel erger om iets te krijgen via ons eten dan door verkeerde bewegingen. Stel dat je RSI kreeg van het eten van rundvlees. Dan was daar allang een einde aan gemaakt, terwijl wanneer de muis eenzelfde kans op Creuzfeldt-Jakob zou opleveren als nu het eten van koeien, we dat waarschijnlijk gewoon zouden accepteren.

RSI hoort er gewoon bij. Want wie wil er nu de klok terugdraaien?