Zoek op trefwoord :
Schutte in de fout
Verschenen in 'Intermediair' - 15-02-2001

Het pas vertrokken GPV-kamerlid Gerd Schutte stond bij zijn collega’s in hoog aanzien. Vanwege zijn zuivere opvattingen over de staatkundige spelregels noemden ze hem het geweten van het parlement. Wanneer Tweede-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven het niet meer wist, keek ze of Schutte ja of nee knikte.

Toch blijkt het geweten van het parlement er hele merkwaardige opvattingen op na te houden over de rechten die minderheden in een samenleving kunnen doen gelden. In zijn afscheidsinterview in NRC Handelsblad van 1 februari klaagt hij dat de paarse partijen hun meerderheidsstandpunt inzake abortus, euthanasie en het homohuwelijk hebben doorgedrukt zonder rekening te houden met minderheden die er anders over denken. “Je dient .. als minderheden met elkaar om te gaan, zonder andere minderheden het gevoel te geven dat ze je wilt buitensluiten.”

Hier worden de dingen toch echt volledig op hun kop gezet. Het is alsof paars gereformeerde vrouwen dwingt om tegen hun geweten in een abortus te ondergaan, of met de spuit rondloopt in een gereformeerd verpleeghuis. Het is alsof een homosexuele meerderheid het heterohuwelijk verbiedt, in plaats van dat een heterosexuele meerderheid dit ritueel ook gunt aan de homosexuele minderheid.

Het waren juist de christelijke partijen die door tegen het homohuwelijk te stemmen deze minderheid legitieme rechten wilden onthouden. Graag denken zij terug aan de tijd dat zij vanuit een minderheidspositie de niet-godsdienstige meerderheid in ons land hun wil konden opleggen, maar dankzij paars is dat ten minste voorbij.

Minderheden hebben recht van spreken wanneer zij op grond van godsdienstige of andere overtuigingen iets willen dat overigens ongebruikelijk of verboden is. Islamitische meisjes hebben het recht om een hoofddoekje te dragen. Elk restaurant heeft vegetarische gerechten op de kaart. Toen de dienstplicht nog gold was er voor gewetensbezwaarden een alternatief. Dat is er nog steeds voor wie om principiële redenen geen AOW-premie wil betalen. Geen kerk is verplicht homohuwelijken in te zegenen. De rechter laat al snel godsdienstvrijheid prevaleren boven het discriminatieverbod. Niemand hoeft op zondag te werken wanneer het niet echt nodig is.

Maar het is wat anders dat we uit respect voor onze Islamitische medeburgers alle vrouwen in Nederland zouden verplichten om een hoofddoek te dragen. Of dat we het eten van vlees zouden verbieden om de vegetariërs te ontzien. Of dat we op vrijdag na zonsondergang niet de straat op mogen omdat de orthodoxe joden dat niet willen. Evenmin kunnen orthodoxe christenen verwachten dat we abortus of euthanasie verbieden omdat hun geloof dat niet toestaat.

Ik denk dat Schutte ook raar zou staan te kijken wanneer de Islamitische minderheid in ons land gedaan zou krijgen dat zijn vrouw ineens met een hoofddoekje moet rondlopen. Zijn klacht over het gebrek aan respect voor minderheden geldt alleen de eigen minderheid. Toen de buitenkerkelijken nog een minderheid vormden hadden ze bij het GPV absoluut geen neiging die abortus of euthanasie toe te staan. Nu er nog maar een minderheid belijdend Christen is, willen ze desondanks andersdenkenden de wet voorschrijven. Een beroep op de rechten van minderheden is daarbij uiterst onwaarachtig.