Zoek op trefwoord :
Hoe sexy wordt 2001?
Verschenen: 28-02-2001Januari.
De directie van de NS kondigt aan het vervoer van treinreizigers in Nederland te willen afstoten. "Wij zijn een multinational, die de continuïteit van het concern als zodanig moet veilig stellen. Het vervoer van reizigers onder de erbarmelijke omstandigheden die de Nederlandse regering gecreëerd heeft, past daar niet in. Bovendien zijn grote overnames nodig, zoals van de VNU bladen. Wij zijn nu in gesprek met een consortium bestaande uit Lovers rail en de HTM, dat ons reizigersvervoer wil overnemen, en dat wil combineren met de exploitatie van de HSL verbindingen."

Februari.
Een commissie onder voorzitterschap van oud KPN directeur Wim Dik brengt rapport uit aan Minister Van Boxtel over het broodroosterbezit in Nederland. Dat blijkt zeer onevenwichtig: vooral onder allochtonen is het gebruik van broodroosters nagenoeg onbekend. Daarmee dreigt een nieuwe tweedeling. De minister kondigt de bouw aan van speciale broodroosterwijken, waar in elk huis bij oplevering een broodrooster is ingebouwd. "Dat is vooral van belang omdat in de toekomst het broodrooster hèt medium zal worden voor internet." Alle gemeenten worden verplicht binnen drie maanden een integraal broodroosterplan in te sturen, op straffe van het verlies van hun uitkering uit het gemeentefonds. Om het nut van broodroosters te demonstreren, zal de minister de komende tijd bij zijn internetsessies gebruik maken van zijn broodrooster.

Maart.
In een toespraak na afloop van een werkbezoek aan Wijk bij Duurstede eist premier Kok excuses van de Noorse regering voor de invallen van de Noormannen.

April.
Minister Vermeend eist van werklozen, dat zij ten minste zes uur per dag internetten. De Centra voor Werk en Inkomen zullen hiertoe speciale software installeren op hun computers, zodat het aantal uren kan worden nagegaan dat werklozen on line zijn. Wie zich niet aan deze verplichting houdt, wacht een strafkorting.

Mei.
De onderhandelingen tussen de NS en het HTM/Lovers consortium over het Nederlandse treinreizigersvervoer lopen vast. In plaats daarvan neemt KPN het Nederlandse treinreizigersvervoer over, in ruil voor de UMTS frequenties. De VNU bladen worden verkocht aan Unilever, en HTM/Lovers neemt voor één gulden World on Line over.

Juni.
Na de verloving van Willem-Alexander en Máxima maken zij een tournee door Nederland, waarbij zij ook Delfshaven bezoeken. Willem-Alexander toont zich zeer onder de indruk van de armoede en de criminaliteit, maar Máxima bederft het effect door de voorzitter van de deelgemeenteraad te vragen: "Wanneer die mensen geen geld in huis hebben, waarom gebruiken ze dan niet hun creditkaart?"

Juli.
Namens een groep Nederlanders met overgewicht, onder wie de (ex-)kamerleden Erica Terpstra en Marijn de Koning, dienen de advocaten Spong en Hammerstein een eis tot schadevergoeding in bij het Van der Valk concern, vanwege de extreem grote porties die deze bedrijven serveren. "Van der Valk wist dat veel eten tot overgewicht kan leiden, maar weigerde systematisch om zijn klanten daarop te attenderen."

Augustus.
In een discussie over de achterstand van de Derde Wereld op sportgebied, roept Mart Smeets veel verontwaardiging op met zijn bewering dat pygmeeën niet kunnen basketballen. Volgens Ed van Thijn is dit een schandelijke generalisatie, waar Smeets zijn excuses voor moet aanbieden. Wanneer de PvdA hier niets tegen onderneemt, overweegt Van Thijn zijn PvdA-lidmaatschap op te zeggen.

September.
Amsterdam brengt een beleidsnota uit inzake het weren van illegale prostituées: Van vreemde sletten vrij.

Oktober.
Het VVD-kamerlid Henk Kamp stelt vragen over het computerprogramma Fuck-U. Dit zou het mogelijk maken dat de computer als ‘intelligent agent’ zelf gedurende zes uur per dag internetsites oproept, zodat werklozen hun verplichting om zes uur per dag achter de computer te zitten daarmee kunnen ontlopen. Hij eist strenge maatregelen tegen degeen die dit programma gemaakt heeft en tegen degenen die het gebruiken. Het SP-kamerlid De Wit daarentegen is van mening dat het gebruik van het programma Fuck-U juist getuigt van inzicht in de potenties van ICT. Dat was toch de bedoeling?

November.
In een gesprek met politici uit de Nederlandse Antillen, zegt Koningin Beatrix van de Leidse historicus Oosterling begrepen te hebben dat de meeste negerslaven masochisten waren, en zich daarom vrijwillig gevangen lieten nemen. In zijn wekelijkse TV-interview geeft premier Kok blijk van zijn ongenoegen over publicaties hierover in Trouw. "De Koningin heeft dit niet gezegd, Trouw mag dit niet publiceren, en bovendien had de Koningin groot gelijk."

December.
Met steun van Minister Van Boxtel opent de gemeente Leiden de eerste digitale hangplek voor ouderen. Aan het Galgewater.

Uit: Socialisme & Democratie februari 2001; eerder geweigerd door Binnenlands Bestuur.